Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

VIDEO

05/09/2018 20:01 - GMT+7
Bất động sản truyền thống bị cạnh tranh bởi các mô hình mới

Hội nghị Bất động sản Quốc tế - IREC 2018

Bất động sản truyền thống bị cạnh tranh bởi các mô hình mới

Sự xuất hiện của các mô hình bất động sản mới khiến các mô hình kinh doanh cũ bị cạnh tranh, hoặc buộc phải thay đổi để thích nghi. Vấn đề về khung pháp lý cho các loại hình bất động sản mới cần sự tham khảo thêm từ cách thức quản lý của các nước khác trên thế giới. Đây là một trong các nội dung hấp dẫn được đề cập trong Hội nghị Bất động sản Quốc tế - IREC 2018, diễn ra từ ngày 5 - 7/9.

Theo VTV24


TOP