Reatimes.vn

VIDEO

09/08/2017 21:01 - GMT+7
Cơ chế vượt trội cho đặc khu kinh tế hành chính

Cơ chế vượt trội cho đặc khu kinh tế hành chính

Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, mô hình khu công nghiệp, khu kinh tế hiện nay đã bộc lộ nhiều hạn chế so với nhu cầu phát triển. Thời điểm này rất cần một mô hình mới với ưu thế vượt trội để có thể thu hút vốn đầu tư. Vì vậy mô hình đặc khu kinh tế đã được tính đến.

Mai Đình Toàn


TOP