Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

VIDEO

11/05/2022 10:48 - GMT+7
[VIDEO] Không có một thị trường đầu tư nào an toàn tuyệt đối

[VIDEO] Không có một thị trường đầu tư nào an toàn tuyệt đối

Các giải pháp quản lý thị trường tài chính, vốn cần dựa trên nguyên tắc quản trị rủi ro, bảo vệ nhà đầu tư. Trong đó, trước mắt cần củng cố lại niềm tin trên thị trường sau một vài xáo động tiêu cực.

Nguyễn Hà - Quốc Phú


TOP