Reatimes.vn

VIDEO

19/11/2018 06:01 - GMT+7
Tập 2: KTS. Hoàng Thúc Hào - Trường Học Sentina

Series phim kiến trúc "Sự cân bằng hoàn hảo"

Tập 2: KTS. Hoàng Thúc Hào - Trường Học Sentina

KTS. Hoàng Thúc Hào (Văn phòng Kiến trúc 1+1>2) dành sự ưu ái đặc biệt với “Sự cân bằng hoàn hảo” và lựa chọn kênh truyền thông này để giới thiệu công trình mới nhất của anh: Trường tiểu học Sentia (Từ Liêm, Hà Nội).

Mai Hà


TOP