Reatimes.vn

VIDEO

10/06/2019 06:00 - GMT+7
Tích tụ đất đai hình thành thị trường bất động sản nông nghiệp

Talkshow Góc nhìn đa chiều

Tích tụ đất đai hình thành thị trường bất động sản nông nghiệp

Tại sao diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang ngày càng gia tăng nhưng những doanh nghiệp cần quỹ đất lớn để đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao vẫn gặp khó trong việc tích tụ ruộng đất?

Thảo Liên (Thực hiện)


TOP