Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

VIDEO

13/09/2017 03:16 - GMT+7
Vị thế Yên Tử và sức bật du lịch Quảng Ninh

Vị thế Yên Tử và sức bật du lịch Quảng Ninh

Quảng Ninh là tỉnh có tiềm năng du lịch dồi dào, phong phú vào bậc nhất của Việt Nam. Việc khai thác triệt để các tiềm năng, thế mạnh tạo ra nhiều phương thức du lịch đa dạng, hấp dẫn, trong đó trọng tâm là du lịch văn hoá - cảnh quan - sinh thái và từng bước hiện đại hoá cơ sở hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ... là tiền đề cơ bản cho sự phát triển nhanh chóng, bền vững của ngành Du lịch Quảng Ninh.

Theo Vũ Chiến – Thu Giang – Việt Khoa / Báo Xây dựng


TOP