Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

VIDEO

11/06/2022 06:12 - GMT+7
(VIDEO) Kiện toàn công tác nhân sự, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam bước vào chặng đường phát triển mới

(VIDEO) Kiện toàn công tác nhân sự, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam bước vào chặng đường phát triển mới

Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ V với bộ máy nhân sự và định hướng mới, Hiệp hội BĐS Việt Nam hứa hẹn sẽ có một nhiệm kỳ hoạt động sôi nổi, hiệu quả, đóng góp lớn vào sự phát triển của thị trường.

Nguyên Hà


TOP