Aa

Vĩnh Long: Hủy bỏ Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thuận An, xã Thuận An, huyện Bình Minh

Chủ Nhật, 31/12/2023 - 15:42

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 03/12/2009 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thuận An, xã Thuận An, huyện Bình Minh.

Theo đó, Quyết định của UBND tỉnh hủy bỏ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thuận An, xã Thuận An, huyện Bình Minh với lý do: Chủ trương đầu tư không còn phù hợp với Luật Đầu tư và Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thuận An, xã Thuận An, huyện Bình Minh không còn phù hợp với Luật Quy hoạch.

UBND tỉnh giao UBND thị xã Bình Minh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai, công bố công khai cho người dân trong khu vực, đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành và cấp phép xây dựng theo đúng quy định; phối hợp chủ đầu tư thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Thuận An đúng theo quy định hiện hành làm cơ sở triển khai dự án.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top