xác định giá đất chưa hợp lý gây thâm hụt ngân sách

Lỏng lẻo trong xác định giá đất làm thất thoát tài sản

Lỏng lẻo trong xác định giá đất làm thất thoát tài sản

Thị trường

Đây là nhận định chung được đa số các chuyên gia đưa ra tại toạ đàm đối thoại chính sách “Những vấn đề kinh tế trong chính sách và luật pháp Đất đai ở Việt Nam” tổ chức sáng 17/1 tại trường đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Nhiều bất cập trong xác định giá đất gây thâm hụt ngân sách hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều bất cập trong xác định giá đất gây thâm hụt ngân sách hàng nghìn tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa công bố báo cáo về việc hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý sử dụng đất đai. Theo KTNN, phương pháp xác định giá đất theo hướng dẫn tại các Thông tư, Nghị định hiện nay còn nhiều bất cập, không rõ ràng; việc thực hiện còn nhiều vướng mắc, chưa phù hợp với tình hình thực tế, gây thất thoát ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.

Lên đầu trang
Top