xem thời tiết

Dự báo thời tiết ngày 1/7/2020: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác

Dự báo thời tiết ngày 1/7/2020: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác

Tiện ích

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 1/7/2020: Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày 30/6/2020: Hà Nội ngày nắng nóng, đêm mưa

Dự báo thời tiết ngày 30/6/2020: Hà Nội ngày nắng nóng, đêm mưa

Tiện ích

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 30/6/2020: Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày 29/6/2020: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 29/6/2020: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Tiện ích

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 29/6/2020: Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày 28/6/2020: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 28/6/2020: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt

Tiện ích

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 28/6/2020: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất tới 39oC.

Dự báo thời tiết ngày 26/6/2020: Hà Nội chiều tối có mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 26/6/2020: Hà Nội chiều tối có mưa dông

Tiện ích

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 26/6/2020: Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng nóng.

Dự báo thời tiết ngày 27/6/2020: Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 27/6/2020: Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt

Tiện ích

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 27/6/2020: Khu vực Hà Nội đêm có mưa rải rác, ngày nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết ngày 25/6/2020: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 25/6/2020: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Tiện ích

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 25/6/2020: Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết ngày 24/6/2020: Hà Nội nắng nóng trên 40oC

Dự báo thời tiết ngày 24/6/2020: Hà Nội nắng nóng trên 40oC

Tử vi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 24/6/2020: Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết ngày 23/6/2020: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 23/6/2020: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Tiện ích

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 23/6/2020: Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có thể có mưa dông.

Dự báo thời tiết ngày 21/6/2020: Hà Nội nắng nóng trên 38oC

Dự báo thời tiết ngày 21/6/2020: Hà Nội nắng nóng trên 38oC

Tiện ích

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 21/6/2020: Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có thể có mưa dông.

Lên đầu trang
Top