Aa

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2018 hợp mệnh với gia chủ tuổi Canh Tuất 1970

Thứ Tư, 20/12/2017 - 09:27

Chọn đúng tuổi xông nhà, xông đất cho gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970 (nam mạng, nữ mạng) sẽ giúp tăng tài khí, may mắn, tài lộc cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

1. Thông tin gia chủ:

 • Năm sinh : Canh Tuất – 1970
 • Mệnh : Thoa Xuyến Kim
 • Cung : Nam: Ly – Nữ: Khảm

2. Thông tin năm xem:

 • Năm xem: Mậu Tuất – 2018
 • Mệnh: Bình Địa Mộc
 • Niên Mệnh Năm Sinh: Mộc
 • Cung : Nam: Ly – Nữ: Khảm

Xem tuổi xông đất năm 2018, theo kinh nghiệm dân gian khi xem tuổi xông nhà đầu năm thì nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với với tuổi của Gia chủ đồng thời ngũ hành, thiên can, địa chi của năm xông nhà cũng cần tương sinh với người xông nhà cho gia chủ.

3. Các tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tốt với gia chủ Canh Tuất 1970

Bính Ngọ 1966, Ất Mão 1975, Quý Tỵ 1953, Nhâm Tuất 1982, Quý Hợi 1983, Quý Mão 1963, Giáp Dần 1974, Canh Ngọ 1990, Đinh Sửu 1997, Mậu Dần 1998, Kỷ Mão 1999.

 • Năm 1975 (Ất Mão – Đại Khê Thủy) – 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1953 (Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1966 (Bính Ngọ – Thiên Hà Thủy) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1982 (Nhâm Tuất – Đại Hải Thủy) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1983 (Quý Hợi – Đại Hải Thủy) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1963 (Quý Mão – Kim Bạch Kim) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1974 (Giáp Dần – Đại Khê Thủy) – 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
 • Năm 1990 (Canh Ngọ – Lộ Bàng Thổ) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1997 (Đinh Sửu – Giang Hạ Thủy) – 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1998 (Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1999 (Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

4. Các tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 không hợp với gia chủ Canh Tuất 1970

 • Kỷ Hợi 1959
 • Mậu Tuất 1958
 • Đinh Dậu 1957
 • Kỷ Dậu 1969
 • Canh Tuất 1970
 • Tân Hợi 1971
 • Canh Thân 1980
 • Kỷ Tỵ 1989.

5. Các tuổi xông nhà năm 2018 hợp với gia chủ Canh Tuất 1970

5.1. Tuổi xông nhà Ất Mão 1975 mệnh Đại Khê Thủy:

 • Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Đại Khê Thủy của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
 • Thiên can của người xông nhà Canh Tương sinh với Ất của gia chủ, rất tốt
 • Thiên can của người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của người xông nhà Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

Tổng điểm : 11/12 Rất tốt

5.2. Tuổi xông nhà Quý Tỵ 1953 mệnh Trường Lưu Thủy:

 • Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Trường Lưu Thủy của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Trường Lưu Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
 • Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của người xông nhà Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm : 9/12 Tốt

5.3. Tuổi xông nhà Bính Ngọ 1966 mệnh Thiên Hà Thủy:

 • Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Thiên Hà Thủy của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thiên Hà Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
 • Thiên can của người xông nhà Canh Tương khắc với Bính của gia chủ, không tốt
 • Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

Tổng điểm : 9/12 Tốt

5.4. Tuổi xông nhà Nhâm Tuất 1982 mệnh Đại Hải Thủy:

 • Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Đại Hải Thủy của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
 • Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của người xông nhà Nhâm Tương khắc với Mậu của năm xông nhà, không tốt
 • Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

Tổng điểm : 9/12 Tốt

5.5. Tuổi xông nhà Quý Hợi 1983 mệnh Đại Hải Thủy:

 • Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Đại Hải Thủy của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
 • Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của người xông nhà Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Hợi của gia chủ, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm : 9/12 Tốt

5.6. Tuổi xông nhà Quý Mão 1963 mệnh Kim Bạch Kim:

 • Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim không sinh, không khắc với Kim Bạch Kim của gia chủ, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà Kim Bạch Kim Tương khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, không tốt
 • Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của người xông nhà Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của người xông nhà Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

Tổng điểm : 8/12 Tốt

5.7. Tuổi xông nhà Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy:

 • Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Đại Khê Thủy của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
 • Thiên can của người xông nhà Canh Tương khắc với Giáp của gia chủ, không tốt
 • Thiên can của người xông nhà Giáp Tương khắc với Mậu của năm xông nhà, không tốt
 • Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

Tổng điểm : 8/12 Tốt

5.8. Tuổi xông nhà Canh Ngọ 1990 mệnh Lộ Bàng Thổ:

 • Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Lộ Bàng Thổ của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Lộ Bàng Thổ Tương khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, không tốt
 • Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

Tổng điểm : 8/12 Tốt

5.9. Tuổi xông nhà Đinh Sửu 1997 mệnh Giang Hạ Thủy:

 • Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Giang Hạ Thủy của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Giang Hạ Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
 • Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm : 8/12 Tốt

5.10. Tuổi xông nhà Mậu Dần 1998 mệnh Thành Đầu Thổ:

 • Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Thành Đầu Thổ của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thành Đầu Thổ Tương khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, không tốt
 • Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

Tổng điểm : 8/12 Tốt

5.11. Tuổi xông nhà Kỷ Mão 1999 mệnh Thành Đầu Thổ:

 • Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Thành Đầu Thổ của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thành Đầu Thổ Tương khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, không tốt
 • Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của người xông nhà Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

Tổng điểm : 8/12 Tốt

Nếu các tuổi xông nhà tốt trong năm đó tại nơi gia chủ sinh sống không có hoặc có sự việc không đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ: Gia chủ tuổi Canh Tuất có thể chọn các tuổi Dần, Ngọ, Mão để mời đến xông nhà năm Mậu Tuất 2018.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top