Reatimes.vn

Xem xét bố trí vốn phát triển hạ tầng Khu kinh tế Định An

Xem xét bố trí vốn phát triển hạ tầng Khu kinh tế Định An

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Thạch Bình Phước thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội Trà Vinh về hỗ trợ vốn phát triển hạ tầng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.
20:50, 01/08/2019

Cụ thể, về hỗ trợ vốn hạ tầng Khu kinh tế Định An, Phó Thủ tướng cho biết: Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) Khu kinh tế Định An (giai đoạn 1) là dự án khởi công mới, chưa có trong danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Chính phủ đã có Tờ trình số 111/TTr-CP ngày 29/3/2019 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án từ điều chỉnh nội bộ và nguồn dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Báo cáo số 238/TTr-CP ngày 28/5/2019 gửi Quốc hội, trong đó có Dự án nêu trên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tại Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, trong đó giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao bổ sung cho các bộ, ngành, địa phương đối với nguồn dự phòng chung vốn ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên nguyên tắc đảm bảo cân đối được nguồn ngân sách hằng năm...

Tại văn bản số 6271/VPCP-QHĐP ngày 15/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các Bộ, ngành, địa phương đối với nguồn dự phòng chung vốn ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020... Vì vậy, trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định việc bố trí vốn cho các dự án theo đúng Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng trả lời kiến nghị của đại biểu Quốc hội Thạch Bình Phước về ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông thiết yếu trong Khu kinh tế Định An, nâng cấp các tuyến đường quốc lộ 53, 60, tỉnh lộ 914 và các Hương lộ dẫn vào các khu chức năng trong Khu kinh tế Định An.

Cụ thể, về Quốc lộ 53, đoạn Km 43-Km168; trong đó đoạn Km 43-Km56 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL 53 đoạn Long Hồ - Ba Si đã được Bộ Giao thông vận tải triển khai đầu tư theo hình thức BOT. Tuy nhiên, Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở thống nhất của các tỉnh: Long An, Trà Vinh, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 1351/BGTVT-ĐTCT ngày 8/2/2018 chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư; giao Tổng cục đường bộ Việt Nam tổ chức ngay việc tiếp nhận Dự án để quản lý và thực hiện duy tu, sửa chữa các vị trí hư hỏng trên đường hiện hữu từ kế hoạch vốn bảo trì đường bộ. Giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện.

Đoạn Trà Vinh - Long Toàn (Km67-Km114) nằm trong danh mục các dự án sử dụng 15.000 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH ngày 31/7/2018. Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang hoàn thiện thủ tục thiết kế, dự toán để tổ chức đấu thầu xây lắp, dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2019, dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Đoạn từ Km114-Km168 đã được đầu tư với quy mô đường cấp IV, đồng bằng, hoàn thành từ năm 2010 trở lại đây. Trước mắt, đoạn tuyến này cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu vận tải, khi điều kiện nguồn lực cho phép sẽ nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch được phê duyệt.

Quốc lộ 60 qua địa phận tỉnh Trà Vinh có chiều dài 55,55 km (Km46+200 - Km101+750) hiện có quy mô đường cấp IV đồng bằng. Để đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến, đặc biệt là sau khi hoàn thành cầu Cổ Chiên, Bộ Giao thông vận tải đã lập chủ trương đầu tư và hoàn thành thủ tục thẩm định nguồn vốn để trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, do nguồn vốn giai đoạn 2016 - 2020 rất hạn hẹp nên chưa cân đối được vốn để triển khai. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải căn cứ vào khả năng cân đối vốn nghiên cứu, tổng hợp Dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về Đề án "Đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông khu vực 4 xã đảo thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh”, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn, đề xuất báo cáo phương án xử lý phù hợp.

Đối với Tỉnh lộ 914 và các Hương lộ dẫn vào các khu chức năng trong Khu kinh tế Định An, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện các thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án nêu trên theo đúng quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP