Reatimes.vn

Xem xét nâng chỉ tiêu tăng trưởng cho “tín dụng nhân văn”

Xem xét nâng chỉ tiêu tăng trưởng cho “tín dụng nhân văn”

Kế hoạch năm 2020 đến năm 2025 xem xét giao mức tăng trưởng tín dụng cho Ngân hàng Chính sách xã hội tối thiểu là 10%, phấn đấu tăng ở mức 12% - 14% như đối với hệ thống ngân hàng thương mại...
17:00, 19/10/2019

Ngày 15/10/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 366/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững".

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, qua 17 năm thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng.

Tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, là một trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách mà Đảng và Nhà nước đã đề ra; xây dựng được mối liên kết tốt giữa cơ quan chính quyền với các tổ chức đoàn thể và người dân.

Ảnh minh họa.

Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giải quyết một số vấn đề thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo, hộ chính sách, đồng bào tại nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, góp phần phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo, hạn chế tín dụng đen, tạo nguồn lực cho địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

“Các cấp ủy đảng chính quyền xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo với tín dụng chính sách xã hội là một nhiệm vụ trong chương trình kế hoạch hoạt động thường xuyên, cần có các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, cân đối ngân sách để tăng ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền trong việc củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trong công tác điều tra xác định đối tượng vay vốn, phối hợp với các hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ”, văn bản nêu.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung huy động nguồn lực, hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn tín dụng chính sách xã hội từ nay đến 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, tập trung các nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước vào Ngân hàng Chính sách xã hội, đảm bảo cấp bù lãi suất, chi phí quản lý đầy đủ cho Ngân hàng Chính sách xã hội; tiếp tục ưu tiên, bố trí danh mục vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho hai ngân hàng chính sách; ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội và bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đặc biệt, kế hoạch năm 2020 đến năm 2025 xem xét giao mức tăng trưởng tín dụng cho Ngân hàng Chính sách xã hội tối thiểu là 10%, phấn đấu tăng ở mức 12% - 14% như đối với hệ thống ngân hàng thương mại.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất hạn mức phát hành trái phiếu Chính phủ có bảo lãnh phù hợp với tình hình quản lý nợ công và nhu cầu của chính sách tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, có cơ chế để Ngân hàng Chính sách xã hội tự huy động nguồn vốn trong xã hội để có thể kéo dài thời hạn cho vay, mở rộng hơn đối tượng vay vốn, cho vay các hộ có mức sống trung bình.

Tại phiên họp thường kỳ quý III/2019 tổ chức mới đây, lãnh đạo ngân hàng cho biết, đến ngày 30/9/2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã đạt 210.201 tỷ đồng, tăng 15.780 tỷ đồng so với năm 2018.

Tổng dư nợ đến 30/9/2019 đạt 200.813 tỷ đồng, tăng 13.021 tỷ đồng, tương đương tăng 6,9% so với cuối năm 2018, với hơn 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 175.308 tỷ đồng, tăng 10.166 tỷ đồng (tăng 6,2%) so với cuối năm 2018, hoàn thành 76,9% kế hoạch.

Dư nợ tín dụng chính sách tập trung chủ yếu ở các chương trình phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm, bao gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay giải quyết việc làm (chiếm 73,6%).

Năm 2019, ngân hàng được Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng là 8%, thấp hơn so với mức 8,5% trong năm 2018.

Đáng chú ý, về chất lượng tín dụng, tính đến cuối tháng 9/2019, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của ngân hàng chuyên cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo này chỉ chiếm 0,74% tổng dư nợ. Nhiều năm qua tỷ lệ nợ xấu tại đây cũng chỉ ở mức dưới 1%.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP