Reatimes.vn

Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước

Trong tháng 5 năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước.
15:24, 15/06/2021

Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26 tỷ USD, giảm 2,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, giảm 1%.. 

Với kết quả ước tính trên thì trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 261,75 tỷ USD, tăng mạnh 33,2% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 130,94 tỷ USD, tăng 30,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 130,81 tỷ USD, tăng 35,8%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2021 ước tính thâm hụt 1,5 tỷ USD. Như vậy, tính chung trong 5 tháng/2021, cả nước dự kiến xuất siêu 131triệu USD 

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 5/2021 có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 36,9 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu là 19,1 tỷ USD, giảm 1,8% so với tháng trước; nhập khẩu là 17,8 tỷ USD, giảm 0,5%.

Tính trong 5 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI  có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 182,82 tỷ USD, chiếm 69,8% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 38,2 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này ước đạt 97,41 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước 85,41 tỷ USD, tăng 39,7%.

Điểm danh mặt hàng xuất khẩu chủ đạo

Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 5/2021 ước tính đạt 144 triệu USD, tăng 45,9% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 5 tháng/ 2021 ước đạt 1.280 triệu tấn, trị giá ước đạt 631 triệu USD, giảm 39,1% về lượng và giảm 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2021 ước tính là 1,4 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng/ 2021 ước đạt 6,6 tỷ USD, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2021ước tính đạt 1,95 tỷ USD, tăng 13,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng/2021 ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: ước tính trong tháng 5/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng/2021 ước đạt 12,2 tỷ USD, tăng 15% so cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 5/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 750 triệu USD, tương đương tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng/2021 ước đạt 3,2 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. 

Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm trong tháng 5/2021 là 3,7 tỷ USD, giảm 3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5/2021, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 21,9 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2021 ước tính đạt 3,7 tỷ USD, giảm 5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng/2021 ước tính đạt 19,5 tỷ USD, tăng 26,05% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhiều mặt hàng nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước

Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 5/2021 ước tính là 800 nghìn tấn, tăng 9,1% so với tháng trước và trị giá là 450 triệu USD, tăng 14,9% so với tháng trước. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 5 tháng/2021ước tính đạt 3,6 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,9 tỷ USD, tăng 12,2% về lượng và tăng 41,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2021 là 5,2 tỷ USD, giảm 8,5% so với tháng trước.  Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 27,43 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2021 là 3,9 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 18,65 tỷ USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2020. 

Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2021 là 1,3 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 7,46 tỷ USD, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 5/2021 là 1,6 tỷ USD, tăng 13,3% so với tháng trước.Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu vải các loại đạt 6 tỷ USD, tăng 33% so với 5 tháng/2020.

Sắt thép các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 5/2021 là 1 triệu tấn, giảm 25,8% và trị giá là 0,9 tỷ USD, giảm 16,1% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 5 tháng/2021 ước đạt 6,02 triệu tấn, tăng 9,2% và trị giá là 4,65 tỷ USD, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 5/2021 là 650 nghìn tấn, tăng 7,8% so với tháng trước và trị giá là 1,05 tỷ USD, tăng  0,5%. Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 3,11 triệu tấn, trị giá 4,9 tỷ USD; tăng 19,9% về lượng và tăng 50,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 5/2021 là 170 nghìn tấn, giảm 1,2% và trị giá là 697 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 5 tháng/2021 ước đạt 865 nghìn tấn, tăng 17% và tổng kim ngạch ước đạt 3,55 tỷUSD, tăng 50,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2021 là 660 triệu USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 2,8 tỷ USD, tăng 32,5% so với 5 tháng/2020.

Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2021 đạt 15 nghìn chiếc, trị giá đạt 341 triệu USD, tăng 0,8% về lượng và 10,1% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 65 nghìn chiếc, trị giá đạt 1,46 tỷ USD, tăng 76,5% về lượng và tăng 78,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. 

Số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu từ 01/5 đến 31/5/2021 do KBNN cung cấp đạt 34.751 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến 31/5/2021 đạt 158.693 tỷ đồng đạt 50,3% dự toán, đạt 47,94% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 27,65% so với cùng kỳ năm 2020.
 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP