Aa

Yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm

Thứ Năm, 10/02/2022 - 13:15

Việc triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân toàn bộ vốn ngân sách Nhà nước năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản kiến nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các Nghị quyết của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thẩm định dự án, lập kế hoạch đầu tư công.

Các phương tiện thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh minh họa: Công Phong/TTXVN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và số 40/2021/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022, Quốc hội khóa XV đã thông qua tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước kế hoạch năm 2022 là 526.105,895 tỷ đồng; trong đó, vốn trong nước là 491.305,895 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 34.800 tỷ đồng.

Về tình hình triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022, tổng số vốn các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trước ngày 31/12/2021 đã có quyết định giao chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân trong năm 2022 là 324.767,269 tỷ đồng, đạt 62,6% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nguyên nhân chưa phân bổ kế hoạch năm 2022 chủ yếu do một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương dự kiến phân bổ cho các dự án phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng 01/2022, vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 ước thanh toán đến ngày 31/01/2022 là 12.950 tỷ đồng, đạt 2,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 3,25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Nguyên ngân giải ngân chậm là do thời điểm này các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thanh toán kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 và các thủ tục đấu thầu cho hạng mục, dự án triển khai trong năm 2022.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top