Aa

13 địa phương xây dựng khu tái định cư làm cao tốc Bắc - Nam thế nào?

Chủ Nhật, 26/04/2020 - 06:00

13 địa phương nơi dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua sẽ phải xây dựng 114 khu tái định cư cho 3.690 hộ dân.

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) cho biết, để phục vụ công tác GPMB 11 dự án cao tốc Bắc Nam, 13 địa phương nơi dự án đi qua sẽ xây dựng 114 khu tái định cư cho 3.690 hộ dân.

Đến nay, các địa phương đã phê duyệt xong 36 khu tái định cư, trong đó 35 khu tái định cư đang triển khai xây dựng, còn lại 78 khu tái định cư đang triển khai công tác khảo sát, thiết kế để trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Nam Định có một dự án (Cao Bồ - Mai Sơn) với một khu tái định cư (32 hộ dân) đang triển khai công tác khảo sát, thiết kế. Tỉnh Ninh Bình có 2 dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua (Cao Bồ - Mai Sơn; Mai Sơn - QL45) với 5 khu tái định cư cần xây dựng (481 hộ dân). Cả 5 khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng đang triển khai công tác khảo sát, thiết kế.

Thi công xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh)

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 3 dự án (Mai Sơn - QL45; QL45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu) với 43 khu tái định cư (1.190 hộ dân) cần xây dựng. Hiện nay, 19 khu đang triển khai thi công, một khu đang lựa chọn nhà thầu thi công, còn lại 23 khu đang triển khai công tác khảo sát, thiết kế.

Tỉnh Nghệ An có 2 dự án (Nghi Sơn - Diễn Châu; Diễn Châu - Bãi Vọt) với 34 khu tái định cư (657 hộ dân), trong đó 2 khu đang triển khai thi công, 32 khu đang triển khai công tác khảo sát, thiết kế. Tỉnh Hà Tĩnh có một dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua (Diễn Châu - Bãi Vọt) cần xây dựng hai khu tái định cư, hiện nay cả hai khu tái định cư đều đang triển khai thi công.

Tỉnh Quảng Trị có một dự án đi qua (Cam Lộ - La Sơn), với một khu tái định cư (30 hộ dân) đang triển khai thi công. Tỉnh Thừa Thiên Huế có một dự án đi qua (Cam Lộ - La Sơn) với 9 khu tái định cư (280 hộ dân) cần triển khai xây dựng. Đến nay, 3 khu đã thi công xong, 4 khu đang triển khai thi công, còn lại 2 khu đang triển khai công tác khảo sát, thiết kế.

Tỉnh Khánh Hòa có 2 dự án (Nha Trang - Cam Lâm; Cam Lâm - Vĩnh Hảo) với 7 khu tái định cư (182 hộ dân) cần triển khai xây dựng. Hiện nay, cả 7 khu tái định cư đều đang triển khai công tác khảo sát, thiết kế. Tương tự, tỉnh Bình Thuận có một dự án (Cam Lâm - Vĩnh Hảo) với hai khu tái định cư (55 hộ dân) cũng đang triển khai công tác khảo sát, thiết kế.

Đối với tỉnh Bình Thuận, có 3 dự án đi qua (Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo - Phan Thiết) với 6 khu tái định cư (256 hộ dân) cần triển khai xây dựng. Đến nay, 4 khu tái định cư đã hoàn thành thi công, một khu đang triển khai thi công, còn lại một khu tái định cư đã có sẵn. Tỉnh Đồng Nai có một dự án đi qua (Phan Thiết - Dầu Giây) với hai khu tái định cư (345 hộ dân) đang triển khai công tác khảo sát, thiết kế để trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế.

Cuối cùng, hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, mỗi địa phương cần bố trí một khu tái định cư để giải phóng mặt bằng làm dự án cầu Mỹ Thuận 2. Hiện nay, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (116 hộ dân) đang triển khai công tác khảo sát, thiết kế. Còn lại, tỉnh Vĩnh Long đã bố trí tái định cư cho 25 hộ dân vào khu tái định cư có sẵn.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài 654km, đi qua địa phận 13 tỉnh với tổng mức đầu tư khoảng 118.716 tỷ đồng, gồm 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án khoảng 12.401 tỷ đồng, diện tích thu hồi đất khoảng 4.835 ha, tái định cư khoảng 3.690 hộ dân và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi GPMB.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top