Aa

2019: Vietcombank đặt kế hoạch lợi nhuận 20.000 tỷ đồng

Thứ Ba, 30/04/2019 - 06:00

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12, năm 2019 tại Hà Nội.

ĐHĐCĐ Vietcombank đã thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 cùng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản năm 2019. 

Cụ thể kết thúc năm 2018, Vietcombank vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch cổ đông giao trước đó. Tổng tài sản đến 31/12/2018 đạt 1.074.027 tỷ đồng, tăng 3,7% so với 31/12/2017.

Tổng huy động vốn năm 2018 đạt 823.390 tỷ đồng, tăng 13,3% so với 2017. Dư nợ tín dụng đạt 639.370 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2017, nằm trong mức trần định hướng tăng trưởng tín dụng của Thống đốc NHNN giao.

Kể từ khi cổ phần hóa, năm 2018 là năm đầu tiên Vietcombank đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 1%. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng là 165%, đạt mức cao nhất trong hoạt động của Vietcombank. Lợi nhuận trước thuế đạt 18.269 tỷ đồng, tăng 61,1% so cùng kỳ, đạt 137% kế hoạch năm 2018.

Lãnh đạo và cổ đông VCB thống nhất quán triệt phương châm hành động “Chuyển đổi - hiệu quả - bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành “Đổi mới - kỷ cương - trách nhiệm”. Trọng tâm kinh doanh chuyển định hướng vào các trụ cột bán lẻ, kinh doanh vốn và dịch vụ. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu hoạt động; đảm bảo chất lượng tăng trưởng, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, Hội đồng quản trị đã quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu năm, linh hoạt và kịp thời định hướng hoạt động của Vietcombank trong cả năm.

Vietcombank tổ chức đại hội cổ đông lần 12 thành công

Vietcombank tổ chức đại hội cổ đông lần thứ 12 thành công

Năm 2019, cổ đông thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản 12%, tăng trưởng dư nợ tín dụng ~15%, tăng trưởng huy động vốn 11 - 13%, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 20.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, đại hội cũng đã tiến hành thảo luận về các nội dung liên quan đến kế hoạch tăng vốn điều lệ, phát triển lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, định hướng tín dụng bán lẻ, xử lý nợ xấu, chỉ tiêu an toàn vốn, lợi nhuận…

Đại hội cổ đông Vietcombank đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, ông Đỗ Việt Hùng - Vụ trưởng Vụ ổn định tiền tệ NHNN đã được bầu vào Hội đồng quản trị Vietcombank, miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Bích Vân - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán thuộc Ngân hàng Nhà nước (đã nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/3/2019), nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sau gần 1 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 của Vietcombank đã biểu quyết thông qua mục tiêu đưa Vietcombank phát triển hơn nữa và tiến gần hơn tới mục tiêu chiến lược là trở thành ngân hàng số 1 trong nước, một trong 100 ngân hàng hàng đầu khu vực, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, được quản trị theo các thông lệ tốt nhất.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top