Aa

5 năm, tổn thất điện năng trên lưới truyền tải giảm 0,16%

Thứ Sáu, 29/01/2021 - 20:30

Trong 5 năm 2016-2020, với việc đồng bộ mọi giải pháp, tổn thất điện năng của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) trên lưới truyền tải đã giảm 0,16%, từ 2,39% năm 2016 xuống 2,23% năm 2020.

So với chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, chỉ tiêu tổn thất điện năng (TTĐN) trong năm 2019 của Tổng công ty đạt 2,15%, thấp hơn kế hoạch Tập đoàn giao 0,19% và đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trong kế hoạch 5 năm. Tuy nhiên có 2 năm chỉ tiêu TTĐN cao hơn kế hoạch là các năm 2018 (cao hơn 0,07%), năm 2020 (cao hơn 0,08%).

Kết quả này theo EVNNPT xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng nguyên nhân chính từ phương thức vận hành lưới điện 500kV Bắc - Nam luôn phải truyền tải công suất lớn, đặc biệt là công suất và điện năng của các nhà máy thủy điện lớn khu vực Tây Bắc để đưa điện từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam.

EVNNPT cho rằng việc truyền tải cao trên đường dây 500kV Bắc - Nam trong các năm qua mặc dù gây TTĐN cao trên lưới điện truyền tải nhưng đã tạo điều kiện khai thác hiệu quả các nguồn thuỷ điện, huy động hợp lý các nguồn nhiệt điện than giá rẻ tại khu vực miền Bắc để đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam, qua đó góp phần đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn Tập đoàn.

Với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải trong năm 2021 đạt 2,23%, Tổng công ty sẽ triển khai các giải pháp không để xẩy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan, tất cả các chỉ tiêu suất sự cố thực hiện thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao; Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động năm 2021 theo kế hoạch EVN giao.

Tất cả các chỉ tiêu suất sự cố thực hiện thấp hơn chỉ tiêu EVN giao. Ảnh: Mai Phương/BNEWS/TTXVN.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể về hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, Tổng công ty còn tập trung vận hành an toàn, tin cậy hệ thống truyền tải điện quốc gia, giảm tối đa tình trạng quá tải. Tổng công ty phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu TTĐN truyền tải, suất sự cố, giá thành truyền tải, năng suất lao động hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại lực lượng lao động trực tiếp quản lý vận hành trạm biến áp, lao động phục vụ phụ trợ theo định mức, định biên lao động, đảm bảo bố trí lao động khoa học, hợp lý để phấn đấu đạt chỉ tiêu năng suất lao động EVN giao.

Mặt khác, Tổng công ty tập trung đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới và công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất và tăng năng suất lao động. Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình đào tạo để xây dựng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động và phát triển của EVNNPT.

Ngoài ra, Tổng công ty  cũng tập trung triển khai Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu Chiến lược phát triển của EVNNPT; Thực hiện tốt và hiệu quả các chương trình đào tạo nâng cao về quản lý, quản trị doanh nghiệp, lý luận cho cán bộ chủ chốt và cán bộ trong diện quy hoạch; Tập trung đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, xây dựng đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền tải điện.

Về độ tin cậy vận hành lưới điện truyền tải để đảm bảo cung cấp điện ngày càng được nâng cao, trong 5 năm qua, các chỉ tiêu thời gian bình quân xử lý sự cố giảm mạnh từ 42,65 phút năm 2016 xuống còn 15,68 phút năm 2020. Nhờ vậy, tổng sản lượng điện truyền tải không cung cấp được cũng giảm từ 0,0116% năm 2016 xuống còn 0,00114% năm 2020.  

EVNNPT đã hoàn thành chuyển đổi 72,9% số TBA 220kV theo tiêu chí không người trực. Ảnh: Mai Phương/BNEWS/TTXVN

Mặc dù lưới điện truyền tải tăng trưởng mạnh trong 5 năm qua, nhưng ngoại trừ chỉ tiêu suất sự cố TBA 500kV của 2 năm 2018 và 2020 không đạt kế hoạch thì  8/9 chỉ tiêu suất sự cố còn lại đều đạt thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao trong 5 năm qua.

Năng suất lao động theo sản lượng điện truyền tải đến năm 2020 đạt 37,54 triệu kWh/lao động, vượt chỉ tiêu được giao trong kế hoạch 5 năm. Như vậy, trong giai đoạn 2016 - 2020, năng suất lao động sản xuất kinh doanh điện toàn Tổng công ty tăng trưởng bình quân 14%, cao hơn so với chỉ tiêu được giao trong kế hoạch 5 năm (từ 8-10%/năm).

Tính đến cuối năm 2020, Tổng công ty đã hoàn thành chuyển đổi 94 TBA 220kV của EVNNPT sang không người trực, đạt tỷ lệ 72,9% số TBA 220kV theo tiêu chí không người trực, vượt chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn đã giao là tới năm 2020 có 60% số TBA 220kV đạt theo tiêu chí không người trực.

Mặc dù Tổng công ty đã thực hiện tốt việc quản lý, bố trí sắp xếp lao động và rất tiết kiệm lao động, tuy nhiên có 2 năm 2018, 2019 không đạt chỉ tiêu năng suất lao động theo số lao động/km đường dây theo kế hoạch Tập đoàn giao.

Theo EVNNPT, nguyên nhân do Tổng công ty không hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch Tập đoàn giao. Đặc biệt đối với các dự án đường dây truyền tải điện, chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân khách quan do các khó khăn vướng mắc rất lớn trong bồi thường giải phóng mặt bằng./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top