Aa

61,5 nghìn doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động trong 9 tháng đầu năm

Chủ Nhật, 29/09/2019 - 06:20

Báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, trong 9 tháng năm nay cả nước có gần 102,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.290,8 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục thống kê, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,6 tỷ, tăng 26,6%. Nếu tính cả 1.730,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ thì tổng vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 9 tháng đạt 3.021,2 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 27,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên gần 929,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều kém khả quan, báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, 9 tháng đầu năm ghi nhận có 12,1 nghìn doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 9 tháng năm nay là 21,2 nghìn doanh nghiệp, giảm 7,9%; Doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 28,2 nghìn doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Như vậy, tổng cộng đã có 61,5 nghìn doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động trong 9 tháng đầu năm nay.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của Tổng cục Thống kê là có 43,3% số doanh nghiệp ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2019 đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III năm nay tốt hơn so với quý trước; 18,3% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 38,4% số doanh nghiệp cho rằng hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Về dự kiến tình hình kinh doanh quý IV/2019, Tổng cục Thống kê cho biết có 52,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 12,1% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top