Aa

80.200 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp giãn, hoãn thuế

Thứ Sáu, 27/03/2020 - 06:28

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có tờ trình trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Ngày 26/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có tờ trình trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dich Covid-19. Ước tính số tiền hỗ trợ khoảng 80.200 tỷ đồng.

Trường hợp hỗ trợ bao gồm: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các ngành như: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất giày; vận tải, đường sắt; dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống… Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và nghị định quy định chi tiết.

Về thuế GTGT, dự kiến, người nộp thuế được gia hạn thời gian nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5, 6 (đối với trường hợp kê khai thuế theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, II (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý). Thời gian gia hạn là 5 tháng.

Về thuế TNDN, người nộp thuế được gia hạn thời gian nộp với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào ngân sách và số thuế TNDN tạm nộp của quý I, II. Thời gian gia hạn là 5 tháng.

Ảnh minh họa.

Về thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn trước ngày 15/12.

Về tiền thuế đất, người nộp thuế được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm mà trên quyết định, hợp đồng cho thuê đất có mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế nêu trên. 

Riêng với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày 31/5.

Để đơn giản hoá thủ tục hành chính và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế thì người nộp thuế chỉ gửi 1 lần giấy đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ được gia hạn và thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất vào ngày 30/7.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top