Aa

Bắc Giang: Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư và hồ điều hòa Đầm Trong

Thứ Năm, 04/07/2024 - 10:14

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư và hồ điều hòa Đầm Trong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).

Cụ thể, điều chỉnh tên của đồ án từ "quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư và hồ điều hòa Đầm Trong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)" thành "quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang đô thị khu vực Đầm Trong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500".

Điều chỉnh bỏ chỉ tiêu đất nhà ở xã hội ≥20% diện tích đất ở mới. Điều chỉnh tính chất của đồ án từ "là khu dân cư gắn với hồ điều hòa được cải tạo, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm chỉnh trang tại khu vực xen kẹp của phường Xương Giang và phường Thọ Xương" thành "chỉnh trang đô thị, xây dựng đồng bộ hạ tầng khu vực xen kẹp của phường Thọ Xương và phường Xương Giang thành hồ điều hòa kết hợp với nhóm ở mới và các công trình công cộng". Điều chỉnh thời gian hoàn thành đồ án quy hoạch thêm 60 ngày kể từ thời điểm nhiệm vụ điều chỉnh được phê duyệt.

Bắc Giang: Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư và hồ điều hòa Đầm Trong- Ảnh 3.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư và hồ điều hòa Đầm Trong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang. Sở Xây dựng, UBND thành phố Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top