Aa

Bắc Giang cho phép phân lô, bán nền hơn 1.200 lô đất tại 4 dự án

Hà Thương
Hà Thương ngthuongreatimes@gmail.com
Thứ Bảy, 22/06/2024 - 11:53

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành một số Quyết định về việc quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà tại một số dự án tại TP. Bắc Giang.

Cụ thể, theo Quyết định số 569/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt 200 lô đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới cạnh Trường Tiểu học Tân Mỹ, TP. Bắc Giang. Đối với 56 lô đất ở thấp tầng còn lại thuộc dự án, nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Hay Quyết định số 570/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt 200 lô đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang. Đối với 89 lô đất ở thấp tầng còn lại thuộc dự án,nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Tương tự, Quyết định số 571/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt 219 lô đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị trung tâm xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang. Đối với 96 lô đất ở thấp tầng còn lại thuộc dự án, nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Với Quyết định số 572/QĐ-UBND, 646 lô đất tại dự án Khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2, TP. Bắc Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt cho phép thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, đối với 316 lô đất ở thấp tầng còn lại thuộc dự án, nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, việc thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở tại dự án chỉ được thực hiện khi đảm bảo theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và các quy định hiện hành khác có liên quan.

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư; UBND TP. Bắc Giang triển khai các công việc có liên quan theo quy định.

Cụ thể, UBND TP. Bắc Giang cần công bố công khai các khu vực trong dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân xây dựng nhà ở theo quy định.

Về phía chủ đầu tư, cần thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở dưới hình thức phân lô, bán nền tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và Quyết định ban hành. Thực hiện công bố thông tin các khu vực trong dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân xây dựng nhà ở tại các địa điểm kinh doanh bán hàng, trụ sở công ty của chủ đầu tư và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cần chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục kiểm tra, thông báo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án theo quy định của Luật Đất đai và các quy định có liên quan./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top