Aa

Bắc Giang quyết liệt tháo gỡ rào cản pháp lý và dòng vốn cho doanh nghiệp

Thứ Sáu, 09/02/2024 - 07:00

Tại Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đưa ra yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện chủ động nghiên cứu, rà soát và khẩn trương tháo gỡ triệt để các rào cản trong hoạt động đầu tư, kinh doanh; tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho doanh nghiệp.

Cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và cải cách điều kiện kinh doanh

Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao rà soát danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, bao gồm đánh giá sự cần thiết của từng ngành nghề trong danh mục; tham mưu, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền đưa các ngành nghề ra khỏi danh mục nếu yêu cầu quản lý thiếu cơ sở khoa học, không có mục tiêu quản lý và cơ sở thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cần đánh giá thực chất tác động của việc cải cách, bãi bỏ đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp.

Bắc Giang quyết liệt tháo gỡ rào cản pháp lý và dòng vốn cho doanh nghiệp- Ảnh 1.

Bắc Giang ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02 cải cách môi trường kinh doanh giúp doanh nghiệp sớm phục hồi. (Ảnh minh họa: Báo Bắc Giang)

Kế hoạch cũng giao các sở, ngành, UBND cấp huyện chủ động rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh theo hướng:

(1) Bãi bỏ điều kiện kinh doanh không hợp pháp, không cần thiết, không khả thi, không rõ ràng, khó xác định, khó dự đoán, và không dựa trên cơ sở khoa học rõ ràng;

(2) Đối với các điều kiện kinh doanh không phù hợp với thực tiễn thì kiến nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi theo hướng đơn giản hoá, tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ và không can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp;

(3) Rà soát các loại chứng chỉ và kiến nghị bãi bỏ chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các loại chứng chỉ có sự trùng lắp về nội dung để tránh lãng phí nguồn lực của xã hội.

Đồng thời, công bố đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa của các năm trước đây. Thường xuyên cập nhật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Tháo gỡ bất cập pháp lý trong thực hiện dự án đầu tư

Kế hoạch giao các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:

Một, nắm bắt kịp thời bất cập trong thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp trong thực hiện dự án đầu tư như Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành. Để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoặc sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền nhằm kịp thời tháo gỡ các bất cập.

Hai, thực hiện tốt quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc bất cập mà các doanh nghiệp đang gặp phải trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường.

Đồng thời, giao các sở, ngành, UBND cấp huyện, trong phạm vi thẩm quyền, chủ động nghiên cứu, rà soát và khẩn trương tháo gỡ triệt để các rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Trên cơ sở đó, kiến nghị với UBND tỉnh giải quyết. Nếu ngoài thẩm quyền của UBND tỉnh, thì gửi kiến nghị tới các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ gồm: Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương; Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; và Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính.

Bắc Giang quyết liệt tháo gỡ rào cản pháp lý và dòng vốn cho doanh nghiệp- Ảnh 2.

UBND tỉnh Bắc Giang giao các sở ngành địa phương nắm bắt kịp thời bất cập trong thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp trong thực hiện dự án đầu tư. (Ảnh minh họa)

Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án lớn, dự án công nghệ cao

Để thu hút các nguồn lực cho phát triển, Kế hoạch giao các sở, ngành, UBND cấp huyện rà soát, nghiên cứu, sửa đổi hoặc ban hành các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực để thu hút các nguồn lực cho phát triển.

Trong đó, chú ý rà soát, hoàn thiện các tiêu chí về đầu tư để lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, các nhà đầu tư thứ cấp với các quy định rõ ràng, chi tiết, bảo đảm tính công khai, minh bạch, để lựa chọn, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án lớn, dự án công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái.

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án của UBND tỉnh về thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư tại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024 - 2030.

Cùng với đó, thành lập Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Để hỗ trợ dự án đầu tư có sử dụng đất, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Bắc Giang quyết liệt tháo gỡ rào cản pháp lý và dòng vốn cho doanh nghiệp- Ảnh 3.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu xây dựng Nghị quyết thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư tại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024 - 2030. (Ảnh minh họa)

Quyết liệt gỡ khó dòng tiền cho doanh nghiệp

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Bắc Giang tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho doanh nghiệp.

Cụ thể, tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các Chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tới các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các TCTD trên địa bàn giảm mặt bằng lãi suất cho vay; đẩy mạnh triển khai hiệu quả các gói tín dụng ưu đãi.

Đặc biệt, đẩy mạnh cho vay có hiệu quả Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ.

Kế hoạch cũng giao Cục Thuế tỉnh khẩn trương rà soát, tổng hợp và tham mưu các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng; giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời cho doanh nghiệp, người nộp thuế đảm bảo đúng đối tượng, chính sách, quy định.

Đối với các tổ chức Hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Tiếp tục tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của các doanh nghiệp, Hợp tác xã để tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn và nhu cầu vay vốn của các đơn vị, gửi về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang để xem xét, giải quyết và tháo gỡ kịp thời./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top