Reatimes.vn

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu lập ban chuyên án điều tra, xử lý dứt điểm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu lập ban chuyên án điều tra, xử lý dứt điểm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản gửi các sở và chính quyền các huyện, thành phố yêu cầu siết chặt, xử lý nghiêm vi phạm phạp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản.
14:55, 06/02/2023

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản gửi các sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh Bắc Giang; UBND các huyện, thành phố yêu cầu siết chặt, xử lý nghiêm vi phạm phạp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản.

Cụ thể, xét đề nghị của Công an tỉnh Bắc Giang, Cục thuế tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lục Nam, UBND huyện Lạng Giang về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản tại địa phương năm 2022; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có ý kiến như sau:

Giao Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp công tác; tập trung lực lượng nắm, quản lý địa bàn, đối tượng để đưa ra biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp, hiệu quả đối với hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường sông, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, giáp ranh để kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Lập ban chuyên án điều tra khai thác khoáng sản trái phép
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu lập ban chuyên án điều tra, xử lý dứt điểm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Công an tỉnh thành lập ngay ban chuyên án điều tra, ngăn chặn, xử lý dứt điểm hoạt động khai thác than trái phép tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, khai thác cát, sỏi trái phép vào ban đêm tại sông Lục Nam, sông Sỏi (khu vực thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế), sông Thương (khu vực xã Liên Chung, Hợp Đức, huyện Tân Yên và xã Dương Đức, Mỹ Hà, huyện Lạng Giang); kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 1/3/2023.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, tiêu thụ, kinh doanh khoáng sản trái phép, các hành vi bảo kê, chống người thi hành công vụ,... nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và tạo niềm tin cho nhân dân.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan liên quan tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản ở cấp huyện, cấp xã, xong trước ngày 30/6/2023. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đảm bảo theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 30/12/2022. Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 03/UBND-KTN ngày 3/1/2023, Công văn số 6114/UBND-KTN ngày 7/12/2022.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu về cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí cho lực lượng trực tiếp tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kết quả báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 1/3/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất biện pháp giải quyết, xử lý đối với nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 5680/UBND-KTN ngày 14/11/2022, xong trước ngày 15/2/2023.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn.

Khi lập hồ sơ xử lý các vụ việc vi phạm liên quan đến lĩnh vực khoáng sản phải xác minh, làm rõ các tình tiết vi phạm (kể cả vi phạm trước đó về hành vi nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên), từ đó đối chiếu với Điều 227 Bộ Luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để có biện pháp xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xem xét, xử lý. Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 03/UBND-KTN ngày 3/1/2023./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP