Aa

Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ĐT.282B, đoạn từ ĐT.285 đi cầu Bình Than

Nam Khánh
Nam Khánh hosoreatimes@gmail.com
Thứ Năm, 29/07/2021 - 16:45

Tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng ĐT.282B, đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiến hành điều chỉnh quy mô đầu tư dự án xây dựng ĐT.282B, đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình mà Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt.

Cầu bình than
Chân cầu Bình Than (Bắc Ninh). Ảnh (internet)

Cụ thể, nâng tổng mức đầu tư sau điều chỉnh lên 230.000.000.000 đồng, tăng hơn 113.000.000.000 đồng so với mức đầu tư được duyệt ban đầu. Nội dung đầu tư xây dựng được điều chỉnh gồm: Xây dựng đồng bộ nền đường, mặt đường cấp cao A1; hệ thống thoát nước; cầu hoặc cống hộp qua kênh; hoàn thiện và cứng hoá Kênh Bắc ( đoạn tuyến từ lý trình Km2+950 - km4+100) và hệ thống an toàn giao thông theo quy định.

Nguồn vốn của dự án cũng được điều chỉnh từ "Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn 2021- 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)" sang "Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ kế hoạch trung hạn 2021 - 2025: 92.000.000.000 đồng. Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh: Phần còn lại". Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025.

Cùng đó, tỉnh Bắc Ninh cũng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Luy Lâu và hệ thống Tứ Pháp, huyện Thuận Thành với nguồn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn (2021 - 2025) là 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng). Phần còn lại là ngân sách tỉnh giai đoạn (2021 - 2025) và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top