Aa

Bài 2: Đồng Tháp cần khoảng 32.000 tỷ phát triển nhà ở đến năm 2025

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Ba, 13/06/2023 - 05:54

Theo Chương trình phát triển nhà giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Đồng Tháp, tổng nguồn vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn đến năm 2025 khoảng 32.000 tỷ đồng.

Theo đó, Nghị quyết này nêu rõ, tổng nguồn vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn đến năm 2025 khoảng 32.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương dự kiến hỗ trợ 2.237 hộ nghèo khó khăn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở; ngân sách tỉnh cân đối hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố để hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng. Còn lại là vốn của doanh nghiệp thực hiện các dự án nhà ở; vốn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, quỹ từ thiện và vốn của người dân tự bỏ ra hoặc huy động từ họ hàng, người thân để xây dựng nhà ở.

Nguồn vốn ngân sách dự kiến cần bố trí trong giai đoạn này là mức tối đa. Trong quá trình triển khai thực tế, căn cứ vào số liệu rà soát cụ thể sẽ điều chỉnh giảm nguồn vốn ngân sách cho phù hợp và cập nhật vào kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm.

Cũng theo Nghị quyết 65/NQ-HĐND, về mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn đến năm 2025, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 24,3 m2 sàn/người. Trong đó, tại đô thị là 26 m2 sàn/người và nông thôn là 23,6 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu là 12 m2 sàn/người (bằng với mục tiêu của chiến lược nhà ở Quốc gia).

Tỉnh Đồng Tháp cũng hoàn thành đầu tư xây dựng thêm khoảng 4.591.101 m2 sàn nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố tăng lên 79%, tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ là 21%. Trong đó, tỉnh hoàn thành xây dựng nhà ở tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị khoảng 924.709 m2 sàn, 6.165 căn nhà (571.941 m2 sàn hoàn thành từ các dự án đang triển khai; 352.768 m2 sàn hoàn thành từ các dự án kêu gọi phát triển mới).

Bên cạnh đó, Đồng Tháp hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp đô thị, khoảng 38.793 m2 sàn, 647 căn nhà; hoàn thành hỗ trợ nhà ở người có công cách mạng, khoảng 23.580 m2 sàn, 590 căn nhà; hỗ trợ hộ nghèo khó khăn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, khoảng 89.480 m2 sàn, 2.237 căn nhà. Nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đạt khoảng 3.518.237 m2 sàn, 29.319 căn nhà.

Một dự án nhà ở trên địa bàn TP Sa Đéc, tỉnh  Đồng Tháp. ảnh  HL

Về một số giải pháp về đất ở, Nghị quyết nêu rõ, tỉnh Đồng Tháp dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở, đặc biệt ưu tiên đối với dự án di dời các hộ dân có nhà ở ven sông, kênh rạch; đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; phát triển quỹ đất, quỹ nhà ở tái định cư để chủ động trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thực hiện các dự án nhà ở, dự án phát triển đô thị.

Đồng Tháp cũng ưu tiên dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Tại các đô thị loại III trở lên, trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch phát triển khu công nghiệp và kế hoạch sử dụng đất phải bố trí đủ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Dự án của Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

Nghị quyết cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, nhà đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phải có phương án giải quyết nhà ở cho người lao động khu công nghiệp theo quy định.

Đồng thời, nhà đầu tư tập trung khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai để huy động các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở; tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, địa hình để quy hoạch phát triển nhà ở, khu dân cư, khu đô thị mới với các loại hình nhà ở phù hợp./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top