Aa

Bài 40: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức

Thứ Hai, 04/12/2023 - 05:00

Thanh tra Thành phố Thủ Đức nhận định, UBND phường Thảo Điền chậm phát hiện, xử lý hoặc phối hợp xử lý theo quy định dẫn đến một số công trình xây dựng không phép, sai phép diện tích vi phạm lớn đã đưa vào sử dụng.

Lời toà soạn:

Ngày 25/7/2019, Thành ủy TP.HCM ban hành Chỉ thị 23 - CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng (TTXD), tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép mà không bị xử lý đúng pháp luật, trên địa bàn thành phố.

Theo tinh thần Chỉ thị này, phường - xã - thị trấn nào để xảy ra xây dựng không phép và trái phép mà không bị xử lý thì tổ chức đảng nơi đó không được công nhận là trong sạch, vững mạnh; người đứng đầu cấp ủy và chính quyền không được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi triển khai thực hiện, Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã tạo hiệu ứng sâu, rộng trên toàn TP, tác động mạnh đến từng bộ phận người dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTXD của người dân, kéo giảm tình hình vi phạm TTXD trên địa bàn TP.

Đồng thời, việc triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 23-CT/TU trong thời gian qua không chỉ góp phần chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về TTXD, kéo giảm tình hình vi phạm TTXD trên địa bàn TP mà còn góp phần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; công tác phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch, vững mạnh đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, đất đai, quy hoạch và quan trọng nhất là nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân TP từ khi Chỉ thị số 23-CT/TU được ban hành và triển khai thực hiện.

Dù tình hình vi phạm TTXD trên địa bàn TP đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp, trên đất không phù hợp quy hoạch được duyệt, vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai ở huyện ngoại thành vẫn còn phức tạp. Tình trạng xây dựng sai phép, cấp phép xây dựng sai quy định ở một số địa bàn vẫn còn tiếp diễn. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các công trình sai phạm còn kéo dài, chưa dứt điểm.

Trên tinh thần nghiên cứu và phản biện từ ghi nhận thực tế, Reatimes khởi đăng loạt bài: Triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU tại TP.HCM: Thành quả và bài học thực tiễn. Trân trọng giới thiệu đến độc giả!

Thanh tra Thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa ban hành Kết luận Thanh tra số 100/KL-TT về việc thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước năm 2021-2022 tại UBND phường Thảo Điền. 

Theo Kết luận Thanh tra, qua kết quả kiểm tra hồ sơ các công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền của Đội Thanh tra địa bàn do UBND phường Thảo Điền và Đội Thanh tra địa bàn Thành phố Thủ Đức cung cấp và kết quả kiểm tra hiện trạng thực tế đối với 16 công trình sai phép so với giấy phép xây dựng, Đoàn thanh tra ghi nhận: trong 5 công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng có 1 công trình đã khắc phục phần diện tích vi phạm; 4 công trình chưa lập thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng, chưa khắc phục phần diện tích vi phạm (công trình do bà Trần Thị Ân, ông Phạm Trung Thu, bà Đỗ Thanh Trang, ông Bùi Vạn Thuận làm chủ đầu tư).

Trong số 4 công trình đang thi công, có 1 công trình đã khắc phục phần vi phạm; 1 công trình chưa khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm chủ đầu tư); 2 công trình đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả nhưng chủ đầu tư và đơn vị thi công không chấp hành dừng thi công, chưa khắc phục biện pháp tháo dỡ do bà Trần Thị Kim Thuận làm chủ đầu tư tại thửa đất số 531, 532.

Về xây dựng không phép, qua kiểm tra hồ sơ và kiểm tra hiện trạng đối với 8/10 công trình theo danh sách báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền và kiểm tra ngẫu nhiên 1 công trình, Đoàn thanh tra ghi nhận có 3 công trình có Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, hiện đã dừng thi công nhưng chưa thực hiện tháo dỡ do bà Nguyễn Thị Tuyết Phượng làm chủ đầu tư, tổng diện tích vi phạm: 422,65m²; kết cấu sàn, vách, hầm bê tông cốt thép; thời điểm vi phạm tháng 3 năm 2022.

1 công trình có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, đang thi công do bà Nguyễn Thu Thủy làm chủ đầu tư tại thửa đất số 30-20, 30-21, 30 -22, 30 - 23, tờ bản đồ số 6 (BĐĐC 2003), phường Thảo Điền. Công trình xây dựng tầng hầm có diện tích: 462,82 m² và nhà diện tích 59,2m² (Kết cấu: Sàn, dầm, cột, vách, sàn bê tông cốt thép; tường gạch, mái, bê tông cốt thép). Hiện trạng công trình khóa cửa ngoài và đang thi công, chưa hoàn thiện.

1 công trình chưa lập hồ sơ xử lý, đã hoàn thiện đưa vào sử dụng (công trình do bà Nguyễn Thu Thủy làm chủ đầu tư về hành vi xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ rạch Ông Dí và xây dựng bờ kè lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn, diện tích xây dựng: 73,92m, kết cấu: cột gỗ, khung gỗ, kèo gỗ và diện tích xây dựng kè 173,08m².

UBND phường có Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 27/0/5/2022 về vướng mắc trong việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thu Thủy gửi UBND thành phố Thủ Đức xin ý kiến chỉ đạo thực hiện. Có 3 công trình đã có Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, đã hoàn thiện đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện Quyết định cưỡng chế.

Nhà hàng Quê Nhà thuộc phường Thảo Điền là một trong những thửa đất ghi nhận công trình sai phép
Nhà hàng Quê Nhà thuộc phường Thảo Điền là một trong những thửa đất ghi nhận có công trình không phép 

Ngoài ra, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 1 Công trình xây dựng do ông Bùi Vạn Thuận làm chủ đầu tư tại thửa đất số 511, tờ bản đồ 06, phường Thảo Điền (Quán Quê Nhà) ghi nhận công trình xây dựng không phép đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Diện tích vi phạm: 310,0m, kết cấu tường gạch, cột sắt, xà gồ, mái tôn, ngói, thời điểm xây dựng tháng 12 năm 2022, hiện trạng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Kết quả kiểm tra, xác minh hiện trạng thực tế, ngoài các công trình xây dựng sai phép, không phép đã bị xử lý, có phát sinh thêm 3 công trình xây dụng không phép tại thửa đất trên. Hiện các công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. UBND phường Thảo Điền chưa lập hồ sơ sử lý vi phạm.

UBND phường Thảo Điền
KLTT nêu rõ, UBND phường Thảo Điền chậm phát hiện, xử lý hoặc phối hợp xử lý theo quy định dẫn đến một số công trình xây dựng không phép, sai phép có diện tích vi phạm lớn

Ngoài ra, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra hiện trạng thực tế ngẫu nhiên 5/156 công trình đã được UBND Thành phố Thủ Đức cấp giấy phép xây dựng, Đoàn thanh tra ghi nhận có phát sinh công trình phụ, kết cấu mái che, khung sắt, cột sắt, làm trang trí…

Có 3 công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng nhưng chưa lập hồ sơ xử lý (công trình do ông Lâm Chấn huy, ông Trần Hữu Phú và bà Trần Thị Thu Thảo làm chủ đầu tư).

Đối với việc phối hợp hồ sơ xác nhận cập nhật tài sản, qua kiểm tra hồ sơ và kiểm tra hiện trạng ngẫu nhiên đối với 7/43 công trình do UBND phường Thảo Điền cung cấp, Đoàn thanh tra ghi nhận có 4 công trình xây dựng có phát sinh diện tích, kết cấu: khung + cột sắt, mái bạt hoặc lắp đặt công trình điện năng lượng mặt trời hoặc xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp. Các công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Tại các biên bản kiểm tra hiện trạng của UBND phường Thảo Điền thể hiện có chữ ký của công chức địa chính phường và ký tên đóng dấu của lãnh đạo UBND phường Thảo Điền. Tuy nhiên, một số biên bản không ghi ngày tháng kiểm tra.

“UBND phường Thảo Điền chậm phát hiện, xử lý hoặc phối hợp xử lý theo quy định dẫn đến một số công trình xây dựng không phép, sai phép có diện tích vi phạm lớn, đã hoàn thiện đưa vào sử dụng; Một số công trình xây dựng không phép có phát sinh diện tích, kết cấu nhưng chưa lập hồ sơ xử lý vi phạm; Đa số các công trình xây dựng vi phạm chưa tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã ban hành”, Kết luận Thanh tra nêu rõ.

Từ kết quả trên, Thanh tra Thành phố Thủ Đức yêu cầu Chủ tịch UBND phường Thảo Điền tăng cường công tác phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn, Đội Quản lý trật tự đô thị và các bên liên quan xây dựng kế hoạch và đề xuất xử lý dứt điểm, tháo dỡ các công trình vi phạm xây dựng còn tồn đọng. Tăng cường lực lượng tuần kiểm tra, tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn.../.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top