Aa

Ban Chấp hành Tổng hội Xây dựng Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 102 đồng chí

Thứ Bảy, 27/08/2022 - 16:38

Sáng 27/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Thủ đô Hà Nội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự Đại hội có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh, TS. Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ. Đại hội cũng có sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam (THXDVN), cùng lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, đại diện lãnh đạo các Hội, Hiệp hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2027 có sự tham gia của lãnh đạo Tổng hội cùng các đại biểu đại diện cho các Ban, Trung tâm, Viện trực thuộc Tổng hội, các Hội chuyên ngành, các hội viên tập thể là các Viện, trường Đại học và các Hội xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn cả nước.

 Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sau 40 năm hình thành và phát triển, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là nơi tập hợp, tạo điều kiện để hội viên đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển chung của ngành xây dựng.

Đặc biệt, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đầu mối huy động chuyên gia để tiếp nhận, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, các đề tài, dự án lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành kỹ thuật của đất nước.

Nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), Tổng hội Xây dựng Việt Nam với đông đảo Hội viên là các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học, các đơn vị khoa học công nghệ, các doanh nghiệp ngành xây dựng đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, truyền thông phổ biến kiến thức trong lĩnh vực xây dựng, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nghị quyết của Đại hội VIII. 

Kết quả hoạt động của Tổng Hội trong nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành xây dựng nói riêng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ VIII (2016 - 2022), Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức Đại biểu toàn quốc Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tinh thần đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua cùng những vấn đề cần khắc phục để hướng đến mục tiêu cao hơn trong giai đoạn tới.

Đại hội IX của Tổng hội Xây dựng Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược, mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội XIII của Đảng đặt ra cần phải giải quyết, thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những tiến bộ nhanh chóng của khoa học công nghệ đang tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, đòi hỏi mỗi hội viên của Tổng hội tùy theo khả năng, sức lực mà ghé vai gánh vác.

Đại hội của Tổng hội cũng diễn ra với thực tế hoạt động công tác hội gặp nhiều khó khăn, trên cả ba phương diện: Phương thức tổ chức hoạt động hội, nhân sự và tài chính của hội. Công tác vận động trí thức, tập hợp quần chúng chưa hiệu quả. Công tác quản lý hội viên chậm được cải thiện, nhất là thông tin hội viên. Một số hội viên kể cả UVBCH ít tham gia sinh hoạt và đóng góp cho Tổng Hội. Hụt hẫng lực lượng kế cận.

Mối quan hệ, hợp tác giữa các đơn vị là thành viên của Tổng hội còn lỏng lẻo, chưa tạo nên sức mạnh. Những hoạt động chuyên môn như tư vấn phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và phổ biến kiến thức nghề nghiệp, hợp tác quốc tế mặc dầu đã đạt được những thành tựu nhất định nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, khả năng và chưa phát huy hiệu quả năng lực của hội viên.

Trong bối cảnh đó, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan toàn diện các kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm thật sự sâu sắc qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Trung ương Tổng hội Xây dựng Việt Nam; tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027; thông qua Điều lệ Tổng hội (sửa đổi, bổ sung); bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Tổng Hội khoá IX thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, đủ năng lực, sức khỏe để lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng của Tổng hội trong thời gian tới.

TS. Đặng Việt Dũng nhấn mạnh: “Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội lần thứ IX Tổng hội Xây dựng Việt Nam thể hiện bản lĩnh, ý chí và quyết tâm xây dựng Tổng Hội, các Hội thành viên  trở thành tổ chức xã hội - nghề nghiệp vững mạnh ở Trung ương và các tỉnh, thành phố, trở thành địa chỉ tham vấn, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đáng tin cậy, góp phần quyết định đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

TS Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội 100% hội viên tham gia biểu quyết tán thành và thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Tổng hội Xây dựng Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 102 đồng chí. Trong đó Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam có 11 đồng chí gồm: TS. Đặng Việt Dũng, GS.TSKH Nguyễn Văn Liên, KS. Tống Văn Nga, TS. Hoàng Văn Thắng, Ths. Phạm Khắc Thưởng, KS. Đỗ Xuân Anh, Ths. Trần Quốc Bảo, TS. Lê Văn Cư, KS. Đặng Lê Dũng, TS. Phạm Văn Khánh và Ths. Lê Tùng Lâm.

Đại hội cũng bầu ra Chủ tịch và các Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Khóa IX nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cụ thể, Đại hội đã bầu TS. Đặng Việt Dũng giữ chức Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam; 3 Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Khó IX gồm: GS.TSKH Nguyễn Văn Liên, KS. Tống Văn Nga, TS. Hoàng Văn Thắng. Đại hội bầu Ths Phạm Khắc Thưởng giữ chức vụ Tổng thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam khóa IX. Đại hội cũng nhất trí 100% bầu TS. Lê Văn Cư giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra THXDVN.

Ban chấp hành Tổng hội Xây dựng khóa IX nhiệm kì 2022-2027

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh chúc mừng thành công Đại hội lần thứ IX của Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn về tài chính và nhân lực nhưng với lòng yêu nghề đội ngũ tri thức khoa học kỹ thuật doanh nhân thuộc tổng hội vẫn không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp quan trọng, xứng đáng vào công cuộc tái thiết đất nước.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam luôn lao động sáng tạo đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong công tác xây dựng văn bản kỹ thuật cho nhiều thế hệ ngành xây dựng. Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã thực hiện tốt chức chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội về xây dựng, triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng vào đời sống sản xuất và sản xuất. Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động phát huy vai trò của đội ngũ tri thức khoa học công nghệ, xây dựng Tổng hội Xây dựng Việt Nam trở thành tổ chức hội vững mạnh là ngôi nhà chung với người xây dựng cả nước là cầu nối quan trọng các hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp giữa cơ sở đào tạo trung ương với địa phương.

Theo Thứ trưởng Bùi Hồng Minh, với đội ngũ chuyên gia có uy tín trong ngành xây dựng, nhiệt tình và tâm huyết, Tổng hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các công trình trọng điểm quốc gia, các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Thành viên Tổng hội cũng đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, giải quyết các vấn đề có tầm vĩ mô thuộc các chương trình trọng điểm quốc gia phục vụ cho công tác đánh giá thực trạng xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng cơ sở khoa học phục vụ công tác xây dựng văn bản chính sách ngành xây dựng.

hứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh chúc mừng thành công Đại hội lần thứ IX của Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, TS. Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá: Trong 40 năm hình thành và phát triển, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng đất nước, các hoạt động của Tổng Hội ngày càng đa dạng, phong phú, chuyên nghiệp, bài bản và phù hợp với thực tiễn đặc biệt là trong hoạt động tư vấn và phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKTVN khẳng định, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, Điều lệ Hội, có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung trong lĩnh vực công tác xây dựng trên cả nước. Tổng hội xây dựng Việt Nam luôn tiên phong trong công tác tư vấn phản biện và phát hiện vấn đề đang được xã hội quan tâm như ùn tắc giao thông, ngập lụt, thị trường bất động sản, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp,...

Cũng tại Đại hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen cho Tổng hội Xây dựng Việt Nam, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân khác thuộc Tổng hội. Nhân dịp này Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng trao tặng kỉ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật cho các chuyên gia, nhà khoa học là thành viên của Tổng hội có nhiều đóng góp lớn thời gian qua. Cũng tại Đại hội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam trao tặng quà tri ân cho các Ủy viên BCH khóa VIII không tham gia khóa IX.

Nhân dịp này Liên hiệp các hội KHKTVN cũng trao tặng kỉ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật các cá nhân của Tổng hội có đóng góp lớn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học
Tổng hội Xây dựng Việt Nam tri ân các Ủy viên BCH khóa VIII không tham gia khóa IX.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top