Aa

Bất động sản có tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp cao nhất 10 tháng đầu năm 2017

Thứ Ba, 31/10/2017 - 02:00

Đó là đánh giá của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh tại báo cáo tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 vừa công bố mới đây.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, so sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2017 với cùng kỳ năm ngoái phân theo lĩnh vực hoạt động cho thấy, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo và Khai khoáng giảm ở số lao động đăng ký; ngành Thông tin và truyền thông giảm ở số vốn đăng ký; ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm về số vốn đăng ký và số lao động đăng ký; ngành Vận tải kho bãi giảm cả về số lượng doanh nghiệp, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký. Các ngành còn lại đều tăng ở cả 3 chỉ tiêu là số doanh nghiệp đăng ký, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký.

Về số doanh nghiệp gia nhập thị trường, trong 10 tháng qua lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 37.817 doanh nghiệp, chiếm 36,0%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 13.449 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; Xây dựng có 13.338 doanh nghiệp, chiếm 12,7%...

Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động.

Như vậy, ngành Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất so với cả nước là 37.817 doanh nghiệp nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề so với cùng kỳ năm 2016 thì ngành Kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 62,5%.

Về số vốn đăng ký, trong 10 tháng đầu năm ngành Kinh doanh bất động sản có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 283.893 tỷ đồng, chiếm 27,8%; tiếp đến là Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 165.113 tỷ đồng, chiếm 16,2%; Xây dựng có 138.608 tỷ đồng, chiếm 13,6%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 121.177 tỷ đồng, chiếm 11,9%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 55.393 tỷ đồng, chiếm 5,4%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 52.377 tỷ đồng, chiếm 5,1%;...

Xét về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên doanh nghiệp trong 10 tháng qua, một số ngành có tỷ trọng cao như Kinh doanh bất động sản đạt 70,3 tỷ đồng/doanh nghiệp; Sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 66,5 tỷ đồng/doanh nghiệp; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 19,7 tỷ đồng/doanh nghiệp; Khai khoáng đạt 18,3 tỷ đồng/doanh nghiệp;...

“Có thể thấy, Kinh doanh bất động sản đã có sự chuyển biến tích cực, thu hút rất lớn lượng vốn doanh nghiệp đổ vào đầu tư so với các ngành còn lại trong 10 tháng đầu năm đến nay”, báo cáo của Cục quản lý đăng ký kinh doanh cho biết.

Về số lao động đăng ký, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo có 367.277 lao động, chiếm 37,6%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 216.582 lao động, chiếm 22,2%; Xây dựng có 97.812 lao động, chiếm 10,0%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 53.756 lao động, chiếm 5,5%.

Một số ngành có tỷ trọng lao động bình quân trên một doanh nghiệp cao, gồm có: ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đang là ngành chiếm tỷ trọng lao động cao nhất trong các ngành kinh tế với 27,3 lao động/doanh nghiệp; tiếp đó là ngành Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội là 15,1 lao động/doanh nghiệp; Sản xuất phân phối điện, nước, ga là 12,9 lao động/doanh nghiệp; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 11,1 lao động/doanh nghiệp; Khai khoáng là 10,4 lao động/doanh nghiệp;...

Như vậy, xét về số lao động đăng ký và tỷ trọng lao động thì ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế hơn các ngành còn lại nhưng xét về tỷ lệ gia tăng lao động so với cùng kỳ năm 2016 thì ngành này lại giảm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top