Reatimes.vn

TAG:

bất động sản Tiền Giang

 • 26/09/2018, 23:30

  Tiền Giang thu hồi Dự án KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp

  Tiền Giang thu hồi Dự án KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp

  Ngày 25/9, UBND tỉnh Tiền Giang đã tiến hành ký kết với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc thu hồi và bàn giao Dự án Khu Công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp lại cho tỉnh này sử dụng và quản lý.

 • 24/06/2018, 05:58

  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang

  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang

  Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Tiền Giang có 182.570 ha đất nông nghiệp, chiếm 72,72% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp là 62.707ha, chiếm 24,98%; đất chưa sử dụng 5.784ha, chiếm 2,3%; đất đô thị 18.940ha.


TOP