Aa

Bình Định: Kiểm tra việc sử dụng đất tại các trang trại ở huyện Phù Cát và huyện Tây Sơn

Chủ Nhật, 03/03/2024 - 06:03

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các trang trại nông nghiệp có lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên địa bàn huyện Phù Cát và huyện Tây Sơn.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4683/STNMT-TTRA ngày 29/12/2023 về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các trang trại nông nghiệp có lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên địa bàn huyện Phù Cát và huyện Tây Sơn. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND huyện Phù Cát và UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 cá nhân đã nêu tại Văn bản trên theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

Đồng thời yêu cầu UBND các xã (nơi có công trình xây dựng nêu trên) nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc để các chủ trang trại xây dựng công trình nhưng chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai theo quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đảm bảo việc sử dụng đất làm kinh tế trang trại của các trang trại tại địa phương phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Ngoài ra, các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã cần tăng cường trách nhiệm, quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất tại địa phương, có biện pháp ngăn chặn từ xa và xử lý kịp thời việc việc lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định pháp luật hiện hành. Yêu cầu các cá nhân (chủ trang trại) chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đất đai, sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top