Aa

Bình Định: Tạm dừng khai thác khoáng sản đối với một số mỏ tại huyện Tây Sơn

Thứ Bảy, 23/12/2023 - 05:50

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có ý kiến chỉ đạo tạm dừng và rà soát khối lượng khoáng sản đối với một số mỏ đang khai thác trên địa bàn huyện Tây Sơn.

Xét theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4324/STNMT-TNKS ngày 4/12/2023, đề nghị của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh tại Văn bản số 3153/BQLGT-ĐHDA2 ngày 17/11/2023 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 4093/SNN-TL ngày 28/11/2023 về việc rà soát khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để thi công các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hiếu Ngọc, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu, Công ty TNHH Thương mại Du lịch Bá Ngọc, Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Hưng Hà Nội tạm ngừng hoạt động khai thác tại khu vực mỏ, tiến hành đo vẽ hiện trạng, đánh giá trữ lượng còn lại tại mỏ (có sự giám sát của cơ quan chức năng) làm cơ sở xem xét cho việc tiếp tục khai thác và nâng công suất; khẩn trương thực hiện việc tháo dỡ các đường công vụ để thanh thải dòng chảy.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Hưng Hà Nội có trách nhiệm san gạt đường công vụ, hoàn trả mặt bằng khu vực mỏ phía thượng lưu đập dâng Phú Phong trước ngày 20/12/2023 để đảm bảo việc vận hành công trình đập dâng. Ngoài ra, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu, Công ty TNHH Thương mại Du lịch Bá Ngọc khẩn trương bàn giao các vị trí có đường vận chuyển vật liệu tiếp giáp với mái kè sông Kôn cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại dự án đập dâng Phú Phong trước ngày 15/12/2023.

Kết quả thực hiện, các doanh nghiệp gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/12/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng giao cho UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu dọc sông Kôn, đảm bảo an toàn theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình đập dâng, đê, kè tại khu vực sông Kôn, huyện Tây Sơn; thuê đơn vị tư vấn tiến hành rà soát, đo vẽ hiện trạng đáy sông, đánh giá hiện trạng các công trình đập dâng, đê kè trên địa bàn huyện Tây Sơn; xem xét, đề xuất việc tiếp tục khai thác cát trong khu vực này để phục vụ các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Giao Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về nhu cầu vật liệu cát phục vụ công trình đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân khi các mỏ khoáng sản nêu trên không được tiếp tục hoạt động khai thác; đồng thời, theo dõi, yêu cầu, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện các trình tự, thủ tục về khai thác mỏ quản lý khối lượng cát theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tây Sơn và các ngành chức năng liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các doanh nghiệp nêu trên, chủ động xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top