Aa

Bình Định: Tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển ngành công nghiệp xây dựng năm 2024

Thứ Sáu, 22/12/2023 - 06:13

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp năm 2024. Trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để phấn đấu mức tăng trưởng GRDP đạt 7,5 - 8,0%.

Nhằm kế thừa những thành quả đạt được năm 2023 và để thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024, tỉnh Bình Định sẽ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế. Trong đó mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp và xây dựng tăng 10,3 - 10,9%.

Như vậy để đạt được kết quả này, tỉnh tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn. Tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, phát triển sản xuất các ngành công nghiệp gắn với đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc động viên, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành đi vào hoạt động các dự án đã đăng ký đầu tư, nhất là dự án công nghiệp, thương mại, năng lượng tái tạo,…như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex, Bình Định, dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn PNE,…

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, khuyến khích các hộ gia đình, tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tham gia xuất khẩu.

Ngoài ra, chỉ đạo khẩn trương hoàn tất thủ tục các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh để sớm triển khai thực hiện; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top