Aa

Bình Định: Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp

Thứ Năm, 09/11/2023 - 14:30

Tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng của tỉnh Bình Định cho thấy, các lĩnh vực dự báo còn gặp nhiều khó khăn đó là sản xuất công nghiệp, thu ngân sách.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy trong 10 tháng qua, dù đối mặt với hàng loạt khó khăn, nhưng các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhờ đó tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều dấu hiệu khởi sắc và đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trong 10 tháng năm 2023 vẫn duy trì sự tăng trưởng. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 10 tháng tăng 3,04% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng ước đạt 1,25 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng hơn 9.274 tỷ đồng, đạt 67,9% so với dự toán. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đến 25/10/2023 đạt 6.220,9 tỷ đồng, đạt hơn 81,5% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt hơn 64,57% so với kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Hoạt động sản xuất công nghiệp ở Bình Định tăng trưởng trong 10 tháng qua

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút mới 66 dự án với tổng vốn đăng ký 13.619 tỷ đồng. Nếu tính chung cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, đến nay đã thu hút mới 72 dự án với tổng vốn đăng ký 14.718 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm. Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá các chỉ tiêu chính về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đến hết tháng 10 là rất khả quan. Riêng khó khăn về sản xuất công nghiệp, lãnh đạo tỉnh đã lường trước và tin tưởng sẽ có bước đột phá trong những năm tiếp theo. Tỉnh cũng đã yêu cầu rút ngắn thời gian cấp phép các thủ tục liên quan với dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh xuống còn 118 ngày và các dự án đăng ký chủ yếu sẽ được thực hiện trên quỹ đất sạch, để các nhà đầu tư triển khai nhanh chóng.

“Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của các địa phương trong công tác phối hợp với UBND tỉnh, các sở ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ điều hành, giải quyết công việc, tạo môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp phát triển, tất cả vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Cán bộ các cấp các ngành tiếp tục thực hiện tốt đạo đức công vụ, cải cách thủ tục hành chính, nhất là ở cấp xã”, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh các cấp các ngành, địa phương phải tập trung cao độ triển khai các giải pháp điều hành hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 được HĐND tỉnh giao, trong đó, quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức 7,2%. Lo lắng nhất là 2 vấn đề bão lụt và dịch bệnh, các địa phương, các ngành phải chú trọng triển khai các phương án ứng phó. Ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư triển khai các dự án đã đăng ký, phối hợp thực hiện sản phẩm trà Tiến vua ở xã An Toàn, huyện An Lão và xây dựng thí điểm mô hình du lịch sinh thái ở khu vực Đầm Thị Nại.

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiếp tục đôn đốc, đưa các dự án công nghiệp mới đi vào vận hành. Ngành xây dựng tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trên địa bàn, kể cả dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn đầu tư tư nhân. Các dự án phải rà soát, cập nhật và đôn đốc thường xuyên để đảm bảo giá trị giải ngân vốn đầu tư./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top