Aa

Bình Dương xem xét quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021

Thứ Ba, 22/12/2020 - 17:06

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương thống nhất với nội dung quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức phiên họp thứ 45 thẩm tra một số nội dung do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Phiên họp đã xem xét thẩm tra Ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm 10 điều, quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; các trường hợp áp dụng; phân loại; nguyên tắc xác định giá các loại đất theo hệ số K; trách nhiệm của các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

So với hệ số K áp dụng hiện nay, sau lần điều chỉnh này, toàn tỉnh có 1.782 tuyến (đoạn) đường có hệ số K giữ nguyên và 34 tuyến (đoạn) đường thuộc địa bàn 5 huyện, thành phố có hệ số K điều chỉnh tăng…

Toàn cảnh phiên họp.

Qua thẩm tra, Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, việc ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) hàng năm của cấp tỉnh được pháp luật về đất đai hiện hành quy định. Bên cạnh đó, trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh có một số tuyến đường được đầu tư nâng cấp, giá trị sinh lợi và giá trị quyền sử dụng đất tăng, cần được điều chỉnh tăng hệ số K để đảm bảo phù hợp với giá đất giao dịch phổ biến trên thị trường và điều kiện thực tế tại địa phương để áp dụng trong năm 2021. Phiên họp còn góp ý các nội dung khác do UBND trình HĐND tỉnh.

Kết luận phiên họp, đồng chí Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với nội dung quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 và quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Riêng quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng để phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc địa phương quản lý, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục tính toán, dự báo quy mô dân số của từng đơn vị hành chính để xây dựng cho phù hợp./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top