Aa

Bộ GTVT giao các Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

Thứ Sáu, 15/07/2022 - 13:30

Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành kết luận về việc giao chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kết luận, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tích cực triển khai thực hiện.

Sau khi xem xét tờ trình số 04 ngày 8/7/2022 của Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc giao chủ đầu tư dự án đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý và ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trương giao các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ làm chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở thống nhất, Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu việc giao Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư phải đảm bảo phù hợp với năng lực, kinh nghiệm quản lý và điều kiện cụ thể của từng Ban Quản lý dự án, bảo đảm tương xứng với từng dự án thành phần.

Các Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm rà soát, kiện toàn bộ máy nhân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cao tốc Bắc - Nam. Ảnh minh họa: TTXVN

Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đợn vị liên quan rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm việc triển khai thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Ngày 14/7, Bộ Giao thông vận tải cũng có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư 12 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo quyết định được phê duyệt, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ được đầu tư với tổng chiều dài 723,7km tuyến chính. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.985 tỷ đồng.

Dự án gồm các đoạn: Hà Tĩnh - Quảng Trị (260,9km), Quảng Ngãi - Nha Trang (352,06km) và Cần Thơ - Cà Mau (110,9km).

Thời gian từ khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư cho đến khi Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư toàn bộ 12 dự án thành phần là khoảng 6 tháng, rút ngắn được 1/2 thời gian so với các dự án giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện theo những trình tự thủ tục thông thường, đáp ứng được yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.

Theo kế hoạch phân giao nhiệm vụ chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Thăng Long sẽ làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng. Ban Quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Vũng Áng - Bùng và Bùng - Vạn Ninh.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư dự án thành phần: Vạn Ninh - Cam Lộ. Ban Quản lý đề án 2 làm chủ đầu tư dự án thành phần: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top