Aa

Bỏ một cửa “xin phép” cho trái phiếu ngân hàng?

Thứ Tư, 03/06/2020 - 06:00

Các ngân hàng thương mại dự kiến sẽ bớt một cửa “xin phép” khi phát hành trái phiếu huy động vốn.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư số 33/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34.

Một nội dung chính của dự thảo đưa ra quy định dự kiến về việc phê duyệt, thông qua, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu; hồ sơ đề nghị NHNN chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra công chúng; thủ tục chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của TCTD; trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN, trách nhiệm của các TCTD.

Ảnh minh họa.

Theo NHNN, Luật Chứng khoán năm 2019 không còn quy định về hồ sơ TCTD phát hành trái phiếu ra công chúng phải có văn bản chấp thuận của NHNN như Luật chứng khoán năm 2006.

Đồng thời, Luật Chứng khoán năm 2019 cũng quy định cụ thể về điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ, trái phiếu ra công chúng, trong đó có phương án phát hành được đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.

Theo đó, dự thảo Thông tư bỏ các quy định liên quan đến việc chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của TCTD như cấp có thẩm quyền thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, hồ sơ và thủ tục đề nghị NHNN chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN trong việc xử lý hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng của TCTD, trách nhiệm của TCTD lập hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top