Aa

Bộ Xây dựng điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu vực cảng Liên Chiểu, Làng Vân

Chủ Nhật, 11/12/2022 - 10:09

Bộ Xây dựng vừa có văn bản thống nhất việc Đà Nẵng cập nhật hình dáng cảng Liên Chiểu và tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn vừa có công văn 5390/BXD-QHKT gửi UBND TP. Đà Nẵng cho ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng - Khu vực cảng Liên Chiểu và Làng Vân.

Căn cứ khoản 9, Điều 29 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch năm 2018, Bộ Xây dựng thống nhất với các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị của Đà Nẵng.

Khu vực xây dựng Cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng

Cụ thể, Bộ Xây dựng thống nhất cập nhật hình dáng của cảng Liên Chiểu và tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu theo Quy hoạch chi tiết Liên Chiểu đã được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt và Bộ Giao thông Vận tải thống nhất vào Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng theo Quyết định 359/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng cũng thống nhất cập nhật chức năng sử dụng đất an ninh quốc phòng (11ha) vào Quy hoạch chung 359 theo đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng. Cơ quan tổ chức lập Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chịu trách nhiệm về tính xác thực của các số liệu đất đai, hạ tầng và công khai, minh bạch việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan, không để xảy ra khiếu kiện.

Đà Nẵng có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng kết quả điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam theo quy định.

Ngoài ra, Đà Nẵng phải rà soát về diện tích đất giao thông tăng 22ha. Lấy ý kiến của chủ đầu tư Khu công nghiệp Liên Chiểu (nếu có) về việc chuyển mục đích sử dụng đất công nghiệp sang đất hạ tầng giao thông trước khi phê duyệt điều chỉnh cục bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực xây dựng Cảng Liên Chiểu cuối tháng 6/2022.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Đà Nẵng rà soát, chỉnh sửa dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch, tập trung vào các nội dung điều chỉnh, đồng thời bổ sung trách nhiệm của UBND TP. Đà Nẵng trong việc triển khai thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị Đà Nẵng rà soát, làm rõ các vấn đề sau:

- Phân định rõ diện tích đất du lịch, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị bị điều chỉnh giảm do cập nhật diện tích rừng tự nhiên, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch 3 loại rừng theo quy định pháp luật về lâm nghiệp.

Việc thu hẹp đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị dọc ven biển và bố trí xen kẽ vào các chức năng của khu vực Làng Vân sẽ giảm khả năng tiếp cận của người dân với hạ tầng đô thị. Đề nghị nghiên cứu tổ chức dải cây xanh ven biển theo các yêu cầu, nguyên tắc được xác định trong Quy hoạch chung 359.

- Làm rõ lý do, sự cần thiết của việc bổ sung đất du lịch khu vực phía Tây đường tránh Nam Hải Vân trên cơ sở nhu cầu du lịch của quận Liên Chiểu và của toàn TP. Đà Nẵng.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất sang đất du lịch cần làm rõ sự phù hợp với quy hoạch ba loại rừng. Nội dung này cần được rà soát bảo đảm trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định pháp luật về lâm nghiệp.

- Làm rõ lý do, sự cần thiết, vị trí cần phải điều chỉnh ranh giới giữa các chức năng sử dụng đất. Cần có số liệu cụ thể về đất đai, hạ tầng của các khu vực chức năng có liên quan, lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp để công khai, minh bạch, tránh để xảy ra khiếu kiện.

Ngoài ra Bộ xây dựng còn lưu ý một số ý kiến khác như: Rà soát, bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đối với các chức năng điều chỉnh cục bộ theo quy định làm cơ sở triển khai quy hoạch phân khu, đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; Hồ sơ Điều chỉnh cục bộ (thuyết minh, bản vẽ) cần thể hiện đầy đủ các nội dung điều chỉnh và bảo đảm tính thống nhất.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top