Aa

Bộ Xây dựng kết luận về condotel trên đất quốc phòng tại TP.HCM

Thứ Sáu, 18/09/2020 - 13:36

Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định dự án dạng Condotel, không hình thành đơn vị ở, trên khu đất quốc phòng tại quận Gò Vấp, TP.HCM.

Sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế

Thông tin từ Cục Quản lý hoạt động xây dựng, dự án này tọa lạc tại phường 7, quận Gò Vấp, do Công ty TNHH MTV Đông Hải làm chủ đầu tư. Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc của thiết kế cơ sở (TKCS) công trình được lập căn cứ theo Quyết định số 2613QĐ-BTL, ngày 5/11/2018, của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, về quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này chưa phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc (cả về quy mô và tính chất công trình) đẫ được Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh cho ý kiến tại văn bản số 354/SQHKT-QHKV2, ngày 29/9/2015.

“Theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 20, Quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng, chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng, vào mục đích kinh tế, được ban hành kèm theo Thông tư số 35/20009/TT-BQP ngày 20/7/2009, của Bộ Quốc phòng. Dự án cần có quyết định bằng văn bản của Bộ Quốc phòng đồng ý cho phép đơn vị, doanh nghiệp sử dụng khu đất quốc phòng vào mục đích kinh tế.

Hình ảnh phối cảnh dự án của Công ty TNHH MTV Đông Hải 

Phương án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích đính kinh tế của Dự án phải được tổ chức lập, thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; Bộ Tổng tham mưu là cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất quốc phòng, xác định diện tích đất quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng, có khả năng tham gia hoạt động kinh tế của cơ quan, đơn vị”, thông báo của Cục Quản lý hoạt động xây dựng cho biết.

Như vậy, để triển khai dự án đúng quy định, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần làm việc với các cơ quan chức năng của Quận đội, Nhà nước và UBND TP.HCM để hoàn thành thủ tục quản lý, khai thác, sử dụng nhà đầu tư đầu tư, xây dựng tại khu đất trên vào mục đích kinh tế theo quy định của Quân đội, pháp luật hiện hành và Quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế (ban hành kèm theo Thông tư số 35/2009/TT-BQP – TM ngày 11/7/2011.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 35/2009/TT-BQP ngày 20/7/2009 của Bộ Quốc phòng, Dự án phải được Bộ Quốc phòng giao đất bằng Quyết định giao đất và Quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế của Bộ Quốc phòng; chủ đầu tư phải thực hiện hợp đồng thuê đất, bên cho thuê đất là Bộ Quốc phòng.

Đề nghị chủ đầu tư báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Theo kết luận của Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra số 69/2018 ngày 11/12/2018 của Trung tâm KHCN&KTXD – Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn tổng hợp, hồ sơ TKCS công trình đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, đảm bảo an toàn chịu lực.

Theo quy định tại Quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế được ban hành kèm theo Thông tư số 35/2009/TT-BQP, ngày 20/7/2009, của Bộ Quốc phòng, Dự án chưa có đủ căn cứ pháp lý (chưa có Quyết định của Bộ Quốc phòng đồng ý cho phép đơn vị, doanh nghiệp sử dụng khu đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, phương án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế của Dự án chưa được tổ chức lập, thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất quốc phòng, xác định diện tích đất quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng có khả năng tham gia hoạt động kinh tế của cơ quan, đơn vị chưa được Bộ Tổng tham mưu phê duyệt; Hồ sơ Dự án trình thẩm định thiếu Quyết định giao đất; hợp đồng thuê đất).

Về quy hoạch xây dựng, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc công trình chưa phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM cho ý kiến tại văn bản số 3541/SQHKT-QHKV2, ngày 29/9/2015.

Chủ đầu tư cần tiếp tục làm việc với UBND quận Gò Vấp về quy mô dân số và phương án xây dựng phù hợp với định hướng quy hoạch chung của khu vực theo hướng dân của Sở Quy hoach – Kiến trúc TP.HCM tại văn bản 4043/SQHKT-QHKV2 ngày 22/8/2018. Vì vậy, thiết kế cơ sở công trình chưa đủ điều kiện để phê duyệt.

Đề nghị chủ đầu tư báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để làm việc với các cơ quan chức năng của Quân đội, Nhà nước và UBND TP.HCM để hoàn thành thủ tục quản lý, khai thác, sử dụng và đầu tư, xây dựng tại khu đất trên vào mục đích kinh tế, theo quy định của Quân đội, pháp luật hiện hành và Quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top