Reatimes.vn

Bộ Xây dựng lập “Tổ công tác đặc biệt” hỗ trợ địa phương xây dựng bệnh viện dã chiến

Bộ Xây dựng lập “Tổ công tác đặc biệt” hỗ trợ địa phương xây dựng bệnh viện dã chiến

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ và phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng, chống COVID-19, Bộ Xây dựng vừa quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.
15:03, 20/07/2021

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 869/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại TP.HCM và các địa phương phía Nam.

Tổ công tác do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm Tổ trưởng, cùng 2 Tổ phó là ông Hoàng Hải – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và ông Hoàng Quang Nhu – Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và 9 thành viên là đại diện các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng.

bộ xây dựng
Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng sẽ hỗ trợ địa phương thực hiện xây dựng các bệnh viện dã chiến, thiết lập các khu cách ly để phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là chủ động liên hệ, nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với TP.HCM và các địa phương phía Nam, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong công tác phòng, chống dịch và những vấn đề liên quan trong phạm vi quản lý của Bộ.

Thường xuyên báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng thời, hỗ trợ các địa phương chuẩn bị phương án, thực hiện xây dựng các bệnh viện dã chiến, thiết lập các khu cách ly để phòng, chống dịch Covid-19; nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp để duy trì các hoạt động xây dựng trên địa bàn địa phương được liên tục; nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp đảm bảo việc cung ứng dịch vụ công ích đô thị, tránh gián đoạn.

Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm cụ thể hóa, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác; tùy tình hình thực tế có thể huy động lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ hoặc các tổ chức, chuyên gia để tham mưu, triển khai những vấn đề cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch. Thành viên Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo phân công của Tổ trưởng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có văn bản chỉ đạo thành lập 7 “Tổ công tác đặc biệt” phòng, chống COVID-19 tại TP.HCM gửi Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để hỗ trợ và phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM và các địa phương phía Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, thành lập ngay “Tổ công tác đặc biệt” phòng, chống COVID-19 của từng Bộ tại TP.HCM, do một đồng chí Thứ trưởng phụ trách trực tiếp để phối hợp chặt chẽ với TP.HCM và các địa phương phía Nam, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg chủ động xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong công tác phòng, chống dịch và những vấn đề liên quan.

Tổ công tác đặc biệt hàng ngày báo cáo Bộ trưởng và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đây là nhiệm vụ công việc rất quan trọng, cấp bách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng tập trung chỉ đạo thực hiện, sớm phát huy hiệu quả vai trò của Tổ công tác đặc biệt của Bộ trong công tác phòng, chống dịch tại TP.HCM và các địa phương phía Nam./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP