Aa

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát, công khai các dự án “bán lúa non“ trước ngày 15/6

Việt Khoa
Việt Khoa tranvietkhoa1987@gmail.com
Thứ Sáu, 11/06/2021 - 12:00

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 2096/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo đó, căn cứ Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản về trình tự, thủ tục điều kiện liên quan đến giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai.

cận cảnh
Vào tháng 5/2021, dự án Lavender Garden 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội chưa thi công xong phần móng nhưng đã rao bán rầm rộ khi chưa đủ điều kiện.

Tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia năm 2021, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với dịch vụ công về thủ tục hành chính “Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua”.

Để triển khai nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện một số nội dung.

Thứ nhất, kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP về trình tự, thủ tục, điều kiện đối với các giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn.

Thứ hai, để có cơ sở xây dựng hệ thống, quy trình và tích hợp cung cấp thông tin trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo kết quả, tình hình thực hiện quy định về thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo các nội dung trên về Bộ Xây dựng trước ngày 15/6./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top