Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6

Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6

Việt Khoa

Việt Khoa
tranvietkhoa1987@gmail.com
Bài viết cùng tác giả »

Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 6 để đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ khác theo chương trình công tác của đơn vị.
09:16, 15/06/2021

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, cùng các Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Nguyễn Văn Sinh, Bùi Hồng Minh; và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ Xây dựng.

nhà ở
Trong tháng 6/2021, Bộ Xây dựng tập trung rà soát các vướng mắc để kiến nghị sửa đổi Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014; tham gia góp ý xây dựng Luật Đất đai sửa đổi (Ảnh: sưu tầm).

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh đã tóm tắt kết quả công tác tháng 5 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2021 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, được sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ, trong tháng 5/2021, các đơn vị thuộc Bộ đã tích cực triển khai các Kế hoạch, Chương trình hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2021; đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: 06/45 nhiệm vụ đã hoàn thành, 37 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện trong hạn, 02 nhiệm vụ đang thực hiện quá hạn; Tổ chức tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị, triển khai công tác tiêm vaccine cho cán bộ, công chức; Tổ chức và đôn đốc việc thực hiện các Biên bản của các kỳ họp của UBLCP Việt Nam – Cuba, Việt Nam – An-giê-ri; Công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đảm bảo đúng tiến độ…

Về kế hoạch công tác tháng 6, Bộ Xây dựng cần ban hành 10 Thông tư hướng dẫn các Nghị định của Chính phủ trong các lĩnh vực Nhà ở, Quản lý chất lượng công trình, Quản lý chi phí trong xây dựng, Xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.. Bên cạnh đó là các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: Tổ chức thẩm định các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chuẩn bị tổng kết việc thực hiện Quyết định 676/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện; nghiên cứu hoàn thiện Chiến lược phát triển đô thị quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương xây dựng Đề án đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam, dự thảo Tờ trình và Nghị quyết để trình Bộ Chính trị trong tháng 7/2021; Triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị; rà soát các vướng mắc để kiến nghị sửa đổi Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014; chuẩn bị báo cáo đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án 2038 (Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng); triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính, Chính phủ điện tử và các nhiệm vụ khác…

Tại Hội nghị, các Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã đóng góp ý kiến cho báo cáo, đồng thời làm rõ thêm các nội dung công việc cụ thể của từng lĩnh vực cũng như của từng đơn vị.

Để triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các chương trình, đề án; các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có các kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng về vấn đề phân cấp, phân quyền, thanh tra, kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, thể chế…

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị giao cho các đơn vị cụ thể về thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ; tham gia góp ý xây dựng Luật Đất đai sửa đổi; kiểm tra tình hình khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hỗ trợ các địa phương trong công tác lập, điều chỉnh quy hoạch chung; tăng cường công tác quản lý tài chính; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí …

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP