Aa

Bộ Xây dựng điều chỉnh mục tiêu và giảm nguồn vốn trong đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội

Nguyễn Thương
Nguyễn Thương ngthuongreatimes@gmail.com
Thứ Năm, 23/02/2023 - 17:21

Bộ Xây dựng vừa đề xuất Thủ tướng giảm mục tiêu đề án nhà ở xã hội xuống 1.062.200 căn (giảm 354.500 căn so với đề xuất ban đầu), đồng thời giảm nguồn lực thực hiện còn 849.500 tỷ đồng (giảm khoảng 280.500 tỷ đồng).

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ đối với Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”.

Báo cáo nêu rõ, trên cơ sở các ý kiến thành viên Chính phủ nhận được, Bộ Xây dựng đã rà soát, phân loại, tổng hợp, qua đó có 11/18 phiếu ý kiến đồng ý nội dung đề án và không có ý kiến bổ sung; có 3/18 phiếu ý kiến đồng ý nội dung đề án và có ý kiến bổ sung; 3/18 phiếu có ý kiến khác và 1/18 phiếu có ý kiến không đồng ý nội dung đề án.

Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, để làm rõ và chi tiết hơn nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ, Bộ Xây dựng báo cáo cụ thể.

Về mục tiêu của đề án, Bộ Xây dựng cho biết phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.416.700 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 571.200 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 845.500 căn.  

Theo Bộ Xây dựng, mục tiêu số lượng căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025 của đề án được Bộ xác định theo tổng hợp số liệu của các địa phương trên cơ sở chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được thông qua hoặc đăng ký số lượng.  

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng xin được tiếp thu các ý kiến của thành viên Chính phủ để điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với thực tiễn. Cụ thể, phấn đấu năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 -2 025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 634.000 căn nhà ở xã hội.  

Về nguồn lực để thực hiện đề án, theo tổng hợp, có 11/18 phiếu ý kiến đồng ý nội dung nguồn lực thực hiện đề án; có 3/18 phiếu không có ý kiến (gồm Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) và có 4/18 phiếu có ý kiến đề nghị làm rõ nguồn lực để thực hiện đề án là huy động từ nguồn ngân sách trung ương hay ngân sách địa phương và đánh giá tác động đến Ngân sách nước để có cơ sở đảm bảo tính khả thi khi triển khai đề án (gồm Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp).  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho giải thích rằng hiện nay, Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chính sách nhà ở xã hội được xây dựng theo hướng hạn chế nguồn lực từ Nhà nước, tăng cường nguồn lực đầu tư xã hội hóa và có các chính sách ưu đãi theo pháp luật về nhà ở để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng. Ngoài ra, việc cân đối ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ, đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về ngân sách, về đầu tư công do địa phương chủ động. 

Do vậy, các địa phương có thể căn cứ Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương để cân đối nguồn lực hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội.  

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng trên cơ sở điều chỉnh mục tiêu đề ra, phía Bộ xin tiếp thu ý kiến và điều chỉnh nguồn lực thực hiện đề án theo hướng: Để đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2030, đề xuất giảm nguồn lực thực hiện xuống còn 849.500 tỷ đồng, giảm khoảng 280.500 tỷ đồng so với đề xuất ban đầu./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top