Aa

Các cụm công nghiệp Đà Nẵng phát triển xanh, bền vững

Thứ Sáu, 12/03/2021 - 10:30

Thông tin từ UBND TP. Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND Hồ Kỳ Minh đã ký Quyết định số 604/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng đến năm 2030.

Theo đó, việc phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng phải phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các cụm công nghiệp phải được phát triển một cách khoa học, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển theo chiều sâu kết hợp với bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái. Đảm bảo một phần quan trọng nhu cầu đất cho các doanh nghiệp công nghiệp, hộ kinh doanh vừa và nhỏ, siêu nhỏ. Bên cạnh đó phải tập trung phát triển các cụm công nghiệp làng nghề, kết hợp giữa phát triển làng nghề với du lịch, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Đà Nẵng sẽ có thêm 4 - 5 cụm công nghiệp.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, TP. Đà Nẵng sẽ phát triển thêm 4 - 5 cụm công nghiệp mới nhằm đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu đất cho các doanh nghiệp, trong đó nếu những cơ sở nằm trong khu dân cư cần phải di dời và bố trí tập trung để ổn định và phát triển sản xuất, khắc phục các vấn đề về ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Đồng thời sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước và đầu tư xây dựng cụm công nghiệp làng đá chẻ Hòa Sơn. Sẽ điều chỉnh đưa cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng ra khỏi quy hoạch các cụm công nghiệp của thành phố để bố trí quỹ đất cho việc phát triển hạ tầng kỹ thuật khác nhằm phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đà Nẵng cũng phấn đấu trong giai đoạn này sẽ đạt tỷ lệ 100% trong việc thu gom và xử lý nước thải, khí thải công nghiệp, chất thải rắn theo đúng tiêu chuẩn.

Trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tập trung thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đã xây dựng trong giai đoạn trước với tỷ lệ lấp đầy đến năm 2030 đạt 100%. Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài cụm công nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các cụm công nghiệp.

Đà Nẵng cũng định hướng phát triển ưu tiên các cụm công nghiệp, bao gồm: Cụm công nghiệp Cẩm Lệ; cụm công nghiệp Hòa Nhơn; cụm công nghiệp Hòa Hiệp Bắc; cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam.

Các cụm công nghiệp nêu trên được định hướng phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, nâng cao hệ số sử dụng đất và đáp ứng nhu cầu mặt bằng cho sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, chú trọng gắn liền với hướng tăng trưởng xanh, kết hợp với bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top