Aa

Các doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố tổng lãi sau thuế lên đến gần 20.000 tỷ đồng

Thứ Sáu, 15/03/2019 - 20:01

Có đến 325 trong tổng số 360 doanh nghiệp niêm yết trên HNX báo lãi trong năm 2018.

Theo thống kê của Sở GDCK Hà Nội, đến thời điểm hiện tại có 360 doanh nghiệp trong tổng số 369 doanh nghiệp đang niêm yết trên HNX đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2018 (không bao gồm 8 doanh nghiệp có niên độ kế toán khác là VTL, GLT, MHL, IDV, SJ1, SLS và VDL).
Có 325 trong tổng số 360 doanh nghiệp niêm yết có lãi

Trong số đó, có đến 325 doanh nghiệp báo lãi năm 2018, với tổng lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm gần 20.947 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm trước đó. 

Tính chung, cả 360 doanh nghiệp niêm yết trên HNX báo lãi sau thuế đạt gần 19.936 tỷ đồng, tăng hơn 2.042 tỷ đồng so với năm 2017, tương ứng mức tăng 11,4%.

Nhóm ngành tài chính có lãi tăng trưởng mạnh nhất

Nếu tính theo nhóm ngành, ngành tài chính có mức tăng trưởng lớn nhất, hơn 2.827 tỷ đồng. Nhóm ngành bất động sản tăng 256 tỷ đồng, nhóm ngành công nghiệp cũng tăng mạnh 674 tỷ đồng. 

Một số ngành có tổng lãi năm 2018 giảm mạnh so với năm trước là ngành xây dựng (giảm 1.714 tỷ đồng), ngành khai khoáng và dầu khí (giảm 394 tỷ đồng)...

Có 35 doanh nghiệp báo lỗ với tổng hơn một nghìn tỷ đồng

Thống kê cho thấy, 35 doanh nghiệp niêm yết trên HNX ghi nhận lỗ tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp thua lỗ tăng 16,7% so với năm trước đó, tuy nhiên tổng số tiền lỗ lại giảm 15,3%.

Đặc biệt có 4 ngành không có kết quả kinh doanh lỗ trong năm 2018 bao gồm ngành vận tải kho bãi, ngành hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, hành chính và dịch vụ hỗ trợ, ngành thông tin, truyền thông và các hoạt động khác, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Kết quả kinh doanh ngành xây dựng giảm mạnh nhất

Xem xét trên tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 của toàn thị trường niêm yết tại HNX, ngành xây dựng là ngành có kết quả kinh doanh giảm mạnh nhất so với năm 2017 khi giảm tương đương 51,1% (từ 3.380 tỷ đồng năm 2017 giảm xuống 1.642 tỷ đồng năm 2018). Và có tới 40/68 doanh nghiệp ngành xây dựng có kết quả kinh doanh năm 2018 giảm so với năm 2017.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top