Aa

Căn hộ chung cư mini sẽ được cấp sổ hồng từ 1/8

Thứ Bảy, 06/07/2024 - 06:00

Từ ngày 1/8 tới đây, Luật Nhà ở 2023 chính thức có hiệu lực quy định chung cư mini sẽ được cấp sổ hồng nếu đủ điều kiện.

Theo đó, tại Điều 57 Luật Nhà ở 2023, loại hình nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để bán, cho thuê mua, cho thuê (còn lại là chung cư mini) sẽ được cấp sổ hồng nếu đáp ứng điều kiện sau.

Đó là, cá nhân có quyền sử dụng đất ở (theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật Nhà ở 2023) xây dựng nhà ở trong 2 trường hợp: Một là nhà ở có từ 2 tầng trở lên mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để bán, để cho thuê mua, để kết hợp bán, cho thuê mua, cho thuê căn hộ; Hai là nhà ở có từ 2 tầng trở lên và có quy mô từ 20 căn hộ trở lên để cho thuê… đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, việc đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Khi đáp ứng được điều kiện này, căn hộ sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai, được bán, cho thuê mua, cho thuê theo quy định của Luật Nhà ở 2023 và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Đối với trường hợp, cá nhân có quyền sử dụng đất ở (theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật Nhà ở 2023) xây dựng nhà ở có từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê thì phải thực hiện theo quy định sau đây:

Một là đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hai là đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân.

Ba là đáp ứng điều kiện theo quy định của UBND cấp tỉnh về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top