Aa

Cần Thơ: Kiểm toán Nhà nước kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến đất đai và xây dựng

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Tư, 15/02/2023 - 09:15

Kiểm toán nhà nước Khu vực V đề nghị đến UBND TP Cần Thơ rà soát, kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Theo nguồn tin của Reatimes, ngày 18/1/2023, Kiểm toán nhà nước Khu vực 5 có công văn 39/KVV-TH gửi đến UBND TP Cần Thơ về việc tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước đến ngày 31/12/2022.

Theo Kiểm toán nhà nước Khu vực V, việc kiểm tra căn cứ vào Khoản 4, Điều 4, Nghị quyết số 53/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội khoá XV về việc: “Công khai danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước”; Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-KTNN ngày 3/11/2022 của Tổng kiểm toán nhà nước Ban hành quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Để đảm bảo chính xác thông tin các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước đến ngày 31/12/2022 theo quy định tại Nghị quyết số 53/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước khu vực V gửi UBND tỉnh danh sách các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đến 31/12/2022 tại các phụ lục số 01, 02, 03 và 04/THDS đính kèm.

Kiểm toán nhà nước Khu vực V đề nghị UBND tỉnh rà soát và có ý kiến bằng văn bản gửi về cho Kiểm toán Nhà nước khu vực V trước ngày 10/2/2023.

Kiểm toán nhà nước kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) trong việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa phù hợp quy định; tiêu chuẩn thẩm định giá

Đáng chú ý, tại phụ lục kèm theo công văn 39/KVV-TH, Kiểm toán nhà nước Khu vực V yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) trong việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa phù hợp quy định; tiêu chuẩn thẩm định giá.

Kiểm toán nhà nước cũng kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Thới Lai có liên quan đến sai sót phê duyệt sai dự toán gói thầu (nguyên nhân do sai giá san lấp nền đường) làm sai thừa 19.847 triệu đồng tại Dự án xây dựng Tuyến đường Trường Thành -Trường Thắng.

Ban quản lý Dự án 2 thành phố Cần Thơ để xảy ra sai sót chất lượng li tô gỗ, thiết bị bàn ghế chất lượng không đạt theo thiết kế, hợp đồng đã ký (qua chọn mẫu giám định, kết quả 2 mẫu Li tô gỗ thi công nhóm V (thiết kế nhóm II); 4 mẫu bàn ghế, 1 mẫu nhóm VII, 3 mẫu nhóm VIII; 1 mẫu cửa nhóm 3 (thiết kế nhóm II) tại Dự án xây dựng Trường PTTH Châu Văn Liêm.

Ban quản lý và phát triển quỹ đất huyện Thới Lai sai sót trong nghiệm thu, thanh toán sai thừa so với thực tế thi công và thi công sai thiết kế tại công trình tuyến đường Trường Thành – Trường Thắng; phần cát nền thi công thiếu 17.495m3 so với thiết kế tương đương giá trị thanh toán 6.983 triệu đồng; phần đất đắp lề thiếu kích thước 74% (tính chiều rộng vai lề, chưa tính độ dốc máy taluy thi công thiếu); đào lấy đất dưới chân taluy để đắp lề; sử dụng đất vét hữu cơ không đảm bảo chất lượng để đắp lề đường (12.327m3).

Trong khi đó, Công ty TNHH NN MTV XSKT Cần Thơ trong việc thiết kế BVTC – Dự toán của Dự án trụ sở và văn phòng cho thuê của Công ty TNHH NN MTV XSKT Cần Thơ sai tăng 12.192 triệu đồng, dẫn đến quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành chưa chính xác theo giá trị thực hiện (phần phát sinh ngoài hợp đồng có một số vật liệu có giá tăng từ 1-2 lần so với giá của Sở Xây dựng các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng).

Kiểm toán nhà nước cho rằng Công ty TNHH NN MTV XSKT Cần Thơ phát sinh ngoài hợp đồng có một số vật liệu giá tăng từ 1-2 lần so với giá của Sở Xây dựng các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng

Kiểm toán nhà nước Khu vực V cho biết, theo báo cáo UBND TP, trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ sau cuộc họp xem xét kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan, Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố tổ chức xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có sai phạm. Tuy nhiên đến thời điểm báo cáo, Kiểm toán nhà nước chưa nhận được kết quả.

Liên quan đến việc này, ngày 6/2/2023, bà Lê Xuân Hoa, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ ký cũng đã ký công văn 354/VPUB-KT gửi các ban ngành liên quan về việc rà soát, có ý kiến về danh sách các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán đến 31/12/2022. 

Tại văn bản này, Văn phòng UBND TP Cần Thơ giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nêu trên kiểm tra rà soát, có ý kiến danh sách các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán đến ngày 31/12/2022 theo đề nghị của Kiểm toán nhà nước; có văn bản gửi Kiểm toán nhà nước khu vực V đúng thời gian quy định, đồng thời, tham mưu UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top