Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán

Nâng hạng thị trường chứng khoán đến năm 2025: Mục tiêu và giải pháp

Nâng hạng thị trường chứng khoán đến năm 2025: Mục tiêu và giải pháp

Chứng khoán

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030.

Lên đầu trang
Top