Reatimes.vn

TAG:

chính sách cho đặc khu kinh tế

 • 06/05/2018, 03:02

  Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự án Luật Đặc khu

  Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự án Luật Đặc khu

  Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 23, trong đó, có việc hoàn thiện dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu).

 • 27/04/2018, 06:00

  Không còn trưởng đặc khu: Đặc khu kinh tế có thực sự hấp dẫn?

  Không còn trưởng đặc khu: Đặc khu kinh tế có thực sự hấp dẫn?

  Theo nhiều chuyên gia, đặc khu kinh tế không chỉ là những ưu đãi về kinh tế mà còn là sự đặc biệt về thể chế hành chính. Nếu không có được cả hai yếu tố này, đặc khu sẽ khó có thể đảm bảo được sự hấp dẫn của mình.

 • 29/01/2018, 06:01

  Đặc khu kiểu đặc biệt!

  Đặc khu kiểu đặc biệt!

  Đặc khu kinh tế, đặc khu hành chính hay khu kinh tế tự do là những thuật ngữ không quá xa lạ đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Thực tế, mỗi quốc gia, lại có cách xây dựng, phát triển các đặc khu riêng của mình và không nhất thiết phải theo một mô hình cụ thể.


TOP