chính sách đất đai và thị trường

Sửa đổi chính sách đất đai để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Sửa đổi chính sách đất đai để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Thời sự

Tổng kết 30 năm thu hút FDI đã chứng minh khả năng thu hút vốn FDI có mối liên quan chặt chẽ với việc đổi mới chính sách đất đai, đã mang lại những hiệu quả tích cực đối với thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Luật Đất đai - tháo gỡ nút thắt trên thị trường bất động sản

Luật Đất đai - tháo gỡ nút thắt trên thị trường bất động sản

Thời sự

Từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến nay, thị trường bất động sản đã đón nhận những khung chính sách pháp luật mới, mặc dù vẫn chưa làm hài lòng các bên liên quan song Luật đã có những thay đổi quan trọng giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến bất động sản gắn liền với đất và thu hồi đất – nguyên nhân của các tranh chấp trong nhiều năm qua, bao gồm: Giao đất, cho thuê đất; Thu hồi đất; Giá đất…

Hoàn thiện chính sách đất đai để minh bạch thị trường bất động sản

Hoàn thiện chính sách đất đai để minh bạch thị trường bất động sản

Thời sự

Sau gần 5 năm thi hành luật đất đai 2013, không thể phủ nhận rằng, công tác quản lý và sử dụng đất đã được triển khai, thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần minh bạch thị trường bất động sản, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thị trường bất động sản “nóng” nhờ sửa đổi chính sách đất đai

Thị trường bất động sản “nóng” nhờ sửa đổi chính sách đất đai

Thời sự

Trong vài năm gần đây, thị trường bất động sản ghi nhận nhiều tín hiệu tốt. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh, số lượng dự án xếp hàng thi công và chờ cấp phép nhiều, thị trường giao dịch sôi nổi. Theo các chuyên gia, có được kết quả này là nhờ một số chính sách đất đai, luật mới được ban hành và sửa đổi trong thời gian qua.

Lên đầu trang
Top